Livsmedel avsedda för Ryssland får säljas i Finland

11.8.2014

En del av de för Ryssland avsedda livsmedlen som producerats i Finland får säljas i Finland i ryskspråkiga förpackningar. Enligt ett beslut som Livsmedelssäkerhetsverket Evira fattat får livsmedel som skall förvaras kallt till skillnad från gängse praxis säljas utan att förpackningarna försetts med finsk- och svenskspråkiga påskrifter. Konsumenterna skall ändå ha tillgång till korrekta förpackningspåskrifter. I detta skede blir det inga ändringar i försäljningen av andra livsmedel.

Livsmedelslagstiftningen förutsätter att de obligatoriska påskrifterna på förpackningarna till livsmedel är gjorda på finska och svenska. På grund av den exceptionella situationen får livsmedel som tillverkats i Finland senast 8.8.2014 och försetts med ryskspråkiga påskrifter ändå säljas till konsumenterna. Finsk- och svenskspråkiga påskrifter skall vara tillgängliga i skrift intill produkterna såväl på ett separat papper som på en stor synlig tavla.

- Undantaget gäller endast livsmedel som skall förvaras kallt, eftersom det på grund av kallförvaringskravet och de stora partierna vore svårt att rätta till påskrifterna på förpackningarna till dem, säger enhetschef Annika Nurttila på Eviras enhet för produktsäkerhet.

På grund av importförbuden som Ryssland infört var man plötsligt tvungen att avsluta exporten till Ryssland och livsmedelsproducenterna har en stor mängd livsmedel avsedda för den ryska marknaden i sina lager. Med Eviras beslut försöker man minska matsvinnet som importförbudet medför. Evira beräknar att man i denna exceptionella situation kan sörja för påskrifterna på förpackningarna på ett sätt som avviker från det vanliga utan att konsumenternas tillgång på information äventyras. 

Mer information ger:
enhetschef Annika Nurttila, enheten för produktsäkerhet, tfn 050 557 6414
jurist Hanna Brotherus, enheten för juridiska ärenden, tfn 050 555 3987 (från och med 13.8.2014)

 

Teman: