Livsmedelshygien blir nytt valfritt ämne i skolorna

19.8.2008

<div>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har deltagit i Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras Hygienpassprojekt. Projektet har resulterat i ett material om hygienkompetens som i dag har publicerats på webben. Utgående från det materialet kan lärarna undervisa i livsmedelshygien som en del av den valfria undervisningen i grundskolan och gymnasiet. Eleverna har möjlighet att avlägga Eviras officiella hygienkompetenstest som en del av kursen.</div>

Undervisningsmaterialet på webben har gjorts till en helhet som ska kännas tilltalande och inspirerande för unga studerande. En egen guide för undervisning i ämnet har också utarbetats för lärarna. Eleverna har möjlighet att avlägga Eviras officiella hygienkompetenstest som en del av kursen och därigenom få ett riktigt hygienkompetensintyg, som kan vara till nytta till exempel när de söker sommararbete. För att ordna hygienkompetenstest som en del av kursen förutsätts att antingen kursens lärare är en av Eviras godkända hygienkompetenstestare eller att skolan har en av Eviras godkända hygienkompetenstestare att komma till skolan för testet. För att gå kursen krävs dock inte att man avlägger hygienkompetenstest.

Då kunskap i livsmedelshygien tas med i den valfria undervisningen i skolorna får eleverna kännedom om säker hantering av livsmedel. Livsmedelsbranschen kommer närmare elevernas vardag bland annat via företagsbesök. Ämnet kan lätt integreras i skolornas undervisning i huslig ekonomi, hälsokunskap och biologi.

Målet för Sitras Hygienpassprojekt i Kost- och näringsprogrammet är att främja kunskaper i livsmedelshygien, i synnerhet bland eleverna i grundskolans årskurs 9 och bland gymnasieeleverna, samt att förbättra elevernas kännedom om verksamheten i livsmedelsbranschen och om företag i branschen.

I projektet deltar också Utbildningsstyrelsen, Hushållslärarnas förbund, Livsmedelsindustriförbundet och Finfood.

ABC om livsmedelshygienen redan i grundskolan: hhttp://www.sitra.fi/sv/
Kursmaterialet på webben (på finska, innehållet ska översättas till svenska i höst): www.lupakokata.fi

Ytterligare information:
överinspektör Ville Kekkonen, tel. 020 77 24320

 


 

Teman: