Livsmedelssäkerhetsverket Evira flyttar till Vik

15.6.2006

<div>Livsmedelssäkerhetsverket Eviras huvudverksamhetsställe står färdigt i Vik i Helsingfors. Flyttningen till de nya lokalerna börjar fredagen den 16 juni och pågår ända till slutet av månaden. </div>

Till det nya huvudverksamhetsstället flyttar Eviras alla verksamhetsställen i Helsingfors och Vanda. Till den nya byggnaden flyttar allt som allt cirka 500 personer.

Under flyttningen kan avbrott förekomma i datakommunikations- och telefonförbindelserna.

Verksamhetsstället ligger i vetenskapsparken i Vik på adressen Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors. Utöver kontorslokaler inrymmer byggnaden högklassiga laboratorieutrymmen. Byggnaden har ritats av arkitektbyrå Lahdelma & Mahlamäki Oy.

Eviras regionala enheter fortsätter sin verksamhet på sina gamla adresser i Åbo, Kuopio, Uleåborg, Seinäjoki, Kouvola, Villmanstrand, Joensuu, Kajana, Loimaa och Siilinjärvi.

I Livsmedelssäkerhetsverket Evira sammanslogs i början av maj Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel EELA, Livsmedelsverket och Kontrollcentralen för växtproduktion KTTK jämte jord- och skogsbruksministeriets livsmedels- och hälsoavdelnings verkställighetsuppgifter.

Mer information ger:

Timo Karlsson, avdelningschef, tfn 050 58 41 853, timo.karlssonat-merkki.gifevira.fi
Markku Okkonen, laboratorieingenjör, tfn 050 520 66 84, markku.okkonenat-merkki.gifevira.fi
Erkki Virman, fastighetsskötare, tfn 050 524 66 11, erkki.virmanat-merkki.gifevira.fi
Marja Laeslehto, kommunikationschef, tfn 050 386 84 01, marja.laeslehtoat-merkki.gifevira.fi

www.evira.fi

Teman: