Livsmedelssäkerhetsverket Evira uppmanar konsumenter använda utländska djupfrysta hallon endast efter ordentlig upphettning

8.10.2009

<p>I början av oktober yppade sig åter nya norovirusepidemier i södra Finland. Polska djupfrysta hallon misstänks vara orsaken till epidemierna. Analyser av hallonen med tanke på virus har inletts och det misstänkta partiet har återkallats. Förra gången förekom norovirusepidemier i månadsskiftet maj-juni på olika håll i landet. Polska djupfrysta hallon bekräftades vara orsaken till epidemierna. Hallonen hade använts i desserter och tårtor utan upphettning.</p>

Evira uppmanar storkök, restauranger, cateringfirmor och alla konsumenter kontrollera ursprunget för djupfrysta hallon man inhandlat och servera utländska hallon först efter tillräcklig upphettning för att undvika matförgiftningar. Djupfrysta hallon av utländskt ursprung skall upphettas i 90 grader i minst 2 minuters tid.

Ett livsmedels ursprungsland skall anges på förpackningen, om ett utelämnande kan vilseleda konsumenten. Det är särskilt viktigt att kontrollera ursprungslandet för utländska hallon som förpackats först i Finland.

Virus hamnar i bären t.ex. som en följd av att infekterat vatten använts för bevattning. Djupfrysning håller virusen vid liv och infektionsdugliga. Om bären efter upptining används som sådana eller om de inte upphettats tillräckligt, förintas virusen inte.

Andra utländska djupfrysta bär skall också helst upphettas, om de serveras till riskgrupper såsom åldringar, barn eller personer med nedsatt motståndskraft.

Norovirus orsakar magsjuka och symptomen är illamående, kräkningar och diarré. Feber, huvudvärk och muskelsmärtor kan också förekomma. Symptomen kan vara mycket akuta och starka, men vanligen kortvariga (1-2 dygn). Viruset sprider sig också lätt från en person till en annan i form av kontakt- eller droppsmitta och personer som drabbats kan sprida sjukan till andra. Virus utsöndras i avföringen i flera veckor också efter att diarrésymptomen upphört och noggrann handhygien krävs för att viruset skall kunna hindras från att sprida sig.

Mer information ger:
Överinspektör Taina Niskanen, Evira, hygienenheten
tfn 02077 24318, 050 386 8421

 

Teman: