Livsmedelstillsynens resultat också vid ingången till restauranger

31.12.2013

<p> <strong>Livsmedelstillsynens resultat, dvs. Oiva-rapporter, kommer att offentliggöras vid ingången till mataffärer och restauranger från början av 2014.</strong> </p>

Konsumenterna kan se mataffärens eller restaurangens resultat från Oiva-rapporten och göra sina inköpsbeslut utgående från dessa. Hela Oiva-rapporten kommer att placeras vid ingången till företaget. Resultaten presenteras som smileyvitsord. Någon separat klistermärke för tillsynsresultatet kommer inte att användas vid ingången.

Oiva-rapportens resultat bestäms enligt det sämsta vitsordet.

”En sämre smileysymbol behöver inte betyda att företagets livsmedelssäkerhet är dålig. Man bör granska alla företagets smileys i rapporten och det skriftliga omdömet”, understryker Livsmedelssäkerhetsverket Eviras överinspektör Marina Häggman.

De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna utför planenligt Oiva-inspektioner. Efter 1.5.2013 har sammanlagt 12 500 Oiva-rapporter publicerats. Hittills har en tredjedel av objekten inspekterats och därför har alla företag inte rapporter vid ingången ännu i början av nästa år.

De företag som inte ännu har inspekterats enligt Oiva kan informera vid ingången att de omfattas av livsmedelstillsynen. Denna information kommer sedan att bytas ut mot en Oiva-rapport när den första inspektionen är genomförd.

Oiva-rapporten ska offentliggöras vid ingången eller dess omedelbara närhet eller på en annan för konsumenten lämplig plats. Rapporten ska placeras på en synlig plats och på en sådan höjd att det är lätt för konsumenterna att läsa den. Syftet är att konsumenterna kan bekanta sig med rapporten innan de fattar sitt köpbeslut.

De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna utför Oiva-inspektioner av livsmedelsbutiker, restauranger och storkök i hela landet. Genom att offentliggöra inspektionsresultaten vill man öka genomskinligheten av livsmedelstillsynen och ge konsumenterna information som de kan basera sina val på. Syftet är även att göra inspektionerna mer enhetliga och att öka deras inflytande.

Ytterligare information om livsmedelstillsynens resultat finns på Oivas webbsidor: http://www.oivahymy.fi/portal/se/

Ytterligare information:
överinspektör Marina Häggman, tel. 050 562 7746

 

 

Teman: