Livsmedelstillsynsinformationen offentlig i ett pilotprojekt

8.11.2010

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira planerar ett årslångt pilotprojekt i avsikt att offentliggöra informationen inom livsmedelstillsynen. Inspektionsinstruktionerna och dataöverföringen finslipas som bäst och inspektionerna utförs år 2011. Om pilotprojektet ger goda resultat breddas systemet senare att omfatta hela Finland.</p>

Syftet med offentliggörandet av tillsynsinformationen är att öka transparensen inom tillsynen och erbjuda konsumenterna tillsynsinformation som stöd i valsituationer. Ett mål är också att göra livsmedelstillsynen bättre känd och uppskattad. Företagen i livsmedelsbranschen ges i pilotprojektet en möjlighet att berätta för konsumenterna att allt är i ordning i deras verksamhet.

I pilotkommunerna placeras inspektionsrapporten intill ingången till restaurangerna eller butikerna i kommunen i fråga. Inspektionsrapporten består av en fyrgradig skala som med hjälp av symbolen smilis berättar om resultatet av inspektionen och ger allmänna utvärderingar av resultaten. Evira publicerar också motsvarande information på sina webbsidor. I pilotstadiet deltar endast en begränsad del av livsmedelsbutikerna och restaurangerna i projektet, medan till exempel pubarna inte alls är med i projektet.

I pilotprojektet utförs inspektioner oftare än förr, men inspektionerna blir däremot lättare till sitt innehåll. Syftet är samtidigt att förenhetliga inspektionspraxisen i Finland.

Hittills har städerna Helsingfors och Heinola jämte kommunerna Jalasjärvi och Ilmajoki samt Kurikka stads affärsverkssamkommun anmält sitt intresse att delta i pilotprojektet. På annat håll utövas livsmedelstillsyn på samma sätt som tidigare också.

Mer information om pilotprojektet finner du på Eviras webbsidor under: http://www.evira.fi/portal/fi/evira/esittely/toiminta/valvonta/arviointi_ja_raportit/valvontatietojen_julkaiseminen/

Mer information ger: Överinspektör Anna Huttunen, tfn 050 358 0878

Teman: