Ljusning för exporten av finländska köttprodukter till Kina

27.9.2013

<p>Exporten av finländska köttprodukter till Kina främjades på ett lyckat sätt i diskussioner som förts i Peking. De kinesiska myndigheterna lovade inför den finländska delegationen att de påskyndar processen som hänför sig till införsel av svinkött och att de sänder ett inspektionsteam till Finland.</p>

För närvarande är det inte möjligt att exportera finländskt kött till Kina. Export kan inledas först då de kinesiska myndigheterna inspekterat och godkänt de finländska slakterierna och anläggningarna.

Diskussionerna om anläggningsinspektionerna fördes i god anda. Enhetschef Kyösti Siponen på Livsmedelssäkerhetsverket Evira hoppas också att anläggningarna inspekteras så fort som möjligt.

Den finländska delegationen träffade representanter för tillsynsmyndigheten General Administration of Quality Supervision Inspection and Quarantine (AQSIQ) och viceminister Wu Qinghai. AQSIQ svarar för kontrollen av kvaliteten på mat som importeras till landet och för förhandsgodkännandet av anläggningar.

I mötet deltog social- och hälsovårdsminister Paula Risikko och enhetschef Kyösti Siponen från Livsmedelssäkerhetsverket Evira som representanter för de finländska myndigheterna.

Teman: