Lörtsy får kallas lörtsy

13.11.2014

Enligt Livsmedelssäkerhetsverket Evira får lörtsy kallas lörtsy och verket har inte förbjudit användning av namnet.Hittills har Evira ansett att lörtsy inte är ett känt namn överallt i Finland.Efter offentlig diskussion om namnet har det nu framkommit att namnet har blivit vedertaget.

Avsikten med ett livsmedels namn är att berätta för konsumenten vad det är fråga om för produkt.Dessutom är det viktigt att konsumenten får veta om lörtsyn innehåller exempelvis äpple eller kött.För namngivningen av ett livsmedel svarar exempelvis produktens tillverkare, förpackare eller försäljare.

I sin guide med livsmedelsinformation ger Evira dem som har tillsyn över livsmedlen och livsmedelsbranschens aktörer anvisningar om bland annat namngivning av livsmedel.I anvisningarna finns uppgifter från lagstiftningen samt Eviras åsikter om hur lagarna ska tolkas.Eviras tolkningar av namn är inte bindande.Guiden uppdateras nu och kommer att bli färdig i december 2014.

Mer information:
enhetschef Annika Nurttila, tfn 050 557 6414

 

Teman: