Mångfalden av åkerväxtsorter utökas med nya alternativ

25.3.2014

<p>För Finlands växtsortlista har 21 nya sorter av havre, korn, vete och raps samt en inhemskt ryps- och potatissort godkänts.Endast av de sorter som är godkända för växtsortlistan går det att producera officiellt kontrollerat utsäde som det är tillåtet att sälja.</p>

Livsmedelssäkerhetsverket Evira upprätthåller den finländska växtsortlistan.Den av jord- och skogsbruksministeriet tillsatta Växtsortnämnden har som uppgift att bedöma egenskaperna hos de nya sorter för vilka ansökan om införsel i växtsortlistan har inlämnats.

Endast sorter som kan odlas med gott resultat i Finland godkänns i växtsortlistan.För att bedöma detta odlas sorterna i officiella försök som klargör deras odlingsvärde.Officiellt kontrollerat dvs. certifierat utsäde kan produceras endast av sorter som är listade i Finlands eller något annat EU-medlemslands växtsortlista.

Av de nya sorterna är sammanlagt fem förädlade i Finland. De övriga sorterna kommer främst från Tyskland och Norge.

Läs mer:
Förhandsinformation om sorter som godkänts år 2014 (pdf)
Växtsortlistan

Mer information:
överinspektör Tarja Hietaranta, tfn 050 344 3748

 

Teman: