Märket Green Office till Evira

19.2.2010

<p>WWF har beviljat Livsmedelssäkerhetsverket Evira rätten att använda märket Green Office. Verket konstaterades uppfylla kriterierna för beviljande av rätten att använda märket i de inspektioner av miljösystemen i verksamhetslokalerna som utfördes i Vik och i de två regionala verksamhetsställena (Uleåborg och Loimaa) i december 2009.</p>

Evira har utarbetat ett Green Office -miljöprogram för sina verksamhetsställen och förbundit sig att följa Green Office -kriterierna. Evira har som mål att inse och beakta miljösynpunkterna i den dagliga verksamheten och höja nivån på de anställdas miljömedvetenhet. Som första miljöindikatorer som följs upp och inrapporteras har valts mängden avfall och förbrukningen av papper och elektricitet. Målet är att:

  • minska förbrukningen av kontorspapper per anställd med 10 procent från nivån år 2009 fram till början av år 2011.
  • minska mängden avfall per anställd med 15 procent från nivån år 2009 fram till början av år 2011.
  • minska fastighetens förbrukning av kontorselektricitet från nivån år 2009 fram till början av år 2011 och reducera CO2 -utsläppen.

Green Office är en miljötjänst avsedd för kontor som syftar till att spara naturresurser och främja hållbara konsumtionsvanor. WWF uppmuntrar kontoren som deltar i systemet Green Office att bli exemplariska genomdrivare av ekoeffektiva lösningar och miljövänliga verksamhetsmodeller i vårt samhälle. Samtidigt uppnås inbesparingar i material- och energikostnaderna. Evira och WWF kom överens om att inleda samarbetet Green Office med ett avtal som undertecknades den 12 december 2009.

Mer om detta ämne:
www.wwf.fi/greenoffice

Mer information ger:
Specialforskare Liisa Maunuksela, Evira, tfn 020 77 25263

logo_res72_30mm_rgb_jpeg.jpg

 

Teman: