”Matlagning eller tillsatser?” frågar generaldirektör Husu-Kallio i sin nya kolumn På bordet i dag

23.3.2011

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras generaldirektör Jaana Husu-Kallio inleder sin nya serie kolumner På bordet i dag med artikeln ”Matlagning eller tillsatser?” som handlar om tillsatser.

I sina kolumner tar generaldirektör Husu-Kallio upp till diskussion frågor och ämnen från hela Eviras breda verksamhetsfält och kommer också med sina kommentarer och funderingar kring samma frågor. Kolumnen På bordet i dag publiceras med cirka två veckors intervall.

Kolumnerna publiceras på webbplatsen: Evira.fi > Evira > Kontakt > Mediatjänsten > Kolumnen På bordet i dag. Du kan prenumerera på kolumnen och få den sänd till din egen e-post. Via webbplatsen kan du också lätt dela med dig av kolumnen såväl via e-post som i olika sociala nätverk.

Detta meddelande skickades till alla som prenumererat på svenskspråkiga nyheter från Evira. Om du även framöver vill få kolumnen På bordet i dag till din e-post, kan du aktivera prenumerationen via länken i slutet av meddelandet.

Om någon är intresserad av kolumnen, men ännu inte prenumererat på någon nyhet på Eviras ämnesområde, kan personen i fråga prenumerera på kolumnen på Eviras sida för prenumeration på elektroniska nyheter under Beställ Eviras pressmeddelanden och nyheter till din e-post.

Mer information ger:
- generaldirektör Jaana Husu-Kallio, Evira, tfn 0400 291 910
- prenumeration på kolumnen: webbchefredaktör Sirpa Lotsari, Evira, tfn 050 562 3846

Teman: