Matti Aho började som generaldirektör för Evira

2.5.2012

I dag har Matti Aho inlett sitt arbete som generaldirektör för Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Aho har utnämnts till uppgiften för tiden 1.5.2012–30.4.2019. Aho kommer till Evira från jord- och skogsbruksministeriet, där han har varit avdelningschef samt Finlands veterinärmedicinska chef under de senaste 10 åren.

Aho är entusiastisk och förväntansfull inför sin uppgift.

”Evira har en central roll i att trygga livsmedelssäkerheten, men det lyckas inte med enbart myndighetsåtgärder. Jag anser att det är viktigt att våra kunder och intressegrupper är medvetna om våra mål och är beredda att arbeta tillsammans med oss för att vi ska nå dem. En av mina utmanande uppgifter är att föra en dialog med konsumenterna och de vanliga medborgarna, starkt förtroende måste förtjänas också i framtiden”, funderar Aho om sin uppgift som generaldirektör.

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras mål är att trygga livsmedelssäkerheten och -kvaliteten samt växt- och djurhälsan. Verket har nio regionala verksamhetsställen runtom i Finland. Dessutom arbetar Eviras köttbesiktningspersonal i slakterierna på sexton orter. Evira har sammanlagt cirka 700 anställda.

Länk till mediatjänsten där det finns fotografier som media kan använda.

Mera information:
Generaldirektör Matti Aho, tfn 040 516 9857

Teman: