Meddelande till personer som rest i södra Frankrike - Botulism av oliv- och tomatpasta

9.9.2011

<p>Evira har via varningssystemet RASFF (Rapid Alert for Food and Feed) fått veta att människor insjuknat i botulism i Frankrike. Allt som allt åtta personer har drabbats. Enligt myndigheternas utredning har matförgiftningsfallen orsakats av två olika produkter från en och samma producent.</p>

Produkterna används särskilt som bredbara pålägg och är olivtapenad med mandel (produktnamnet är Tapenade verte aux amandes) och tartinad, pasta av torkade tomater (produktnamnet är Tartinade de tomates séchées). I partierna i tillverkarens lager har identifierats toxin från bakterien Clostridium botulinum.

Tillverkaren heter La Ruche och har sålt av dessa produkter endast i södra Frankrike. Produkterna har saluhållits sedan slutet av maj detta år. De berörda produkterna har alla samma partiidentifikation 112005 och samma bäst före datum 16/12/2012.

Produkterna har saluhållits i glasburkar på 180 g under varumärkena

  • Les Delices de Marie-Claire 
  • Terre de Mistral
  • Le Secret d’Anaïs

Eftersom det rör sig om en bakterie som orsakar en allvarlig sjukdom, uppmanar Evira alla personer som rest i södra Frankrike och som eventuellt köpt av dessa produkter att göra sig av med dem.

Om en person ätit av produkterna i fråga och uppvisar suspekta symptom, uppmanas han eller hon kontakta närmaste hälsocentral. Botulism har i allmänhet en inkubationstid på 12 - 36 timmar. De första symptomen är matthet och svaghetskänsla och de efterföljs av svårigheter att tala och svälja och synrubbningar. Om andningen förlamas är följden döden, om inte behandling snabbt inleds. Återhämtningen kan ta flera veckor.

Mer information ger:
överinspektör Annika Pihlajasaari, tfn 020 77 24271

Teman: