Melamin har påträffats i några kinesiska produkter, övervakningen fortsätter i Finland

21.10.2008

<div>Melamin i halter som överskrider den tillåtna gränsen har påträffats i en del av de produkter som undersökts av Evira. Produkterna utgör ändå inte någon hälsofara för konsumenterna. De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna har fortsatt utföra inspektioner och ta prover. I fortsättningen kommer tillsynen främst att utföras av Tullens importövervakning.</div>

Melamin har påträffats i några produkter
Evira och Tullaboratoriet har fortsatt undersöka kinesiska sötsaker och kex. Hittills har 33 prover undersökts. Evira har konstaterat över 2,5 mg/kg melamin i två White Rabbit sötsaker. Om dessa partier har redan tidigare informerats till Finland, och de har dragits bort från marknaden. Dessutom har Evira konstaterat melamin i halter som överskrider den tillåtna gränsen i två nya partier Koala Melonkex. Dessa partier dras bort från försäljning och Finland anmäler dem till EU:s varningssystem RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) för att informera de övriga EU-medlemsstaterna. Dessutom har Tullaboratoriet påträffat melamin i halter som underskrider den tillåtna gränsen i ett kexprov, och i 28 prover påträffades inte melamin.

Inspektionerna har fortsatt
De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna har hittills inspekterat cirka 160 försäljningsställen för kinesiska livsmedel. Vid inspektionerna har endast påträffats ett fåtal livsmedel från Kina som innehåller mjölk. Via RASFF varningssystem har det inkommit vidare information om att enstaka partier White Rabbit har importerats till Finland. Myndigheterna säkerställer att alla dessa produkter dras bort från försäljning och förstörs.

I fortsättningen koncentreras övervakningen till Tullens importövervakning
Det är fortfarande förbjudet att importera modersmjölksersättning och småbarnsmat från Kina. Tullaboratoriet övervakar importen av kinesiska livsmedel som innehåller mjölk och Evira fortsätter undersöka redan importerade partier. Alla importerade livsmedelspartier som innehåller mjölk undersöks. Ytterligare undersöks också livsmedel som innehåller rikligt med proteiner. Importörerna står för de kostnader som orsakas av importövervakningen.

Ytterligare information:

Evira:
Frågor om tillsyn:
överinspektör Pirkko Kostamo, tfn 020 77 242 36, 050 386 8436, pirkko.kostamo at-merkki.gifevira.fi
Frågor om analytik:
specialforskare Seija Berg, tfn 020 77 24418, 050 434 8379, seija.berg at-merkki.gifevira.fi

Tullaboratoriet:
Frågor om tillsyn:
produktsäkerhetschef Katri Hyysalo, tfn 02049 23218, 040 33 23218, katri.hyysalo at-merkki.giftulli.fi
Frågor om analytik:
forskningschef Kalevi Siivinen, tfn 02049 23267, 040 33 23267, kalevi.siivinen at-merkki.giftulli.fi


Teman: