Mer information på livsmedelsförpackningarna

4.12.2014

<p>Påskrifterna på livsmedelsförpackningarna blir läsligare i och med en ny förordning. Den fastställer minimistorleken på texterna och förutsätter att särskilt ingredienserna som orsakar allergi framhävs tydligare än hittills i påskrifterna på förpackningarna.&nbsp;</p>

Europeiska unionens nya förordning om livsmedelsinformation ger konsumenterna mer information på förpackningarna och gör påskrifterna enhetligare. Merparten av påskrifterna ska ändras från och med den 14 december 2014.

”Påskrifterna på förpackningarna ska vara lätta att få syn på, lätta att läsa och lätta att förstå. Påskrifterna ska vara så tydliga att konsumenterna utan ansträngning kan läsa dem”, understryker överinspektör Tuulikki Lehto på Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Den nya förordningen fastställer teckenstorleken på förpackningarna till minst 1,2 millimeter. Texten ska också urskiljas från sin bakgrund och förpackningsmaterialet och till exempel skrynklingar i materialet får inte förhindra läsbarheten.

Allergener ska märkas ut tydligare

Vissa födoämnen, såsom ägg eller nötter, kan orsaka allergiska symptom. Allergenerna ska märkas ut i påskrifterna på förpackningarna på ett sådant sätt, att de tydligt skiljer sig från texten. Konsumenten ska också urskilja födoämnena som orsakar intolerans eller med andra ord födoämnena som allas kropp inte tål från påskrifterna på förpackningen.

”Från och med april 2015 ska allergenerna anges också för oförpackade livsmedel som restauranger och matsalar serverar. Informationen kan också ges muntligen”, säger Lehto.

Produkter kan jämföras med hjälp av näringsvärdespåskrifterna

Om två år blir också näringsdeklarationen obligatorisk på så gott som alla förpackningar. Den berättar hur mycket energi och näringsämnen ett livsmedel innehåller per hundra gram eller milliliter. Med hjälp av den kan man jämföra livsmedel och göra lämpliga personliga val.

Vissa livsmedel, såsom mjölk och kött, innehåller naturligt natrium. Då man i påskrifterna på förpackningarna hittills angett endast mängden tillsatt salt i produkten, ska man framöver också ange saltet i form av naturligt förekommande natrium. Salthalten i vissa produkter kan således verka ha ökat, fastän själva produkten förblivit oförändrad.

En modellförpackning åskådliggör de nya påskrifterna

På Eviras webbplats finns en modellförpackning med hjälp av vilken man mer detaljerat kan bekanta sig med påskrifterna på förpackningarna. Genom att till exempel klicka på beteckningen får man mer information om uppgifterna som åtföljer livsmedlets beteckning.

Läs mer: http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/information+om+livsmedel+/paskrifterna+pa+livsmedelsforpackningar/

Mer information ger:
överinspektör Tuulikki Lehto, tfn 050 558 2696
överinspektör  Mika Varjonen, tfn 050 386 8416
överinspektör, sektionschef Sari Sippola, tfn 050 386 8430

 

Teman: