Metoderna att undersöka kvaliteten på komposten fungerar

14.6.2013

<p>Kompost avsedd för konsumenternas bruk testas med hjälp av laboratorieundersökningar som visar kompostens kvalitet och säkerhet. Livsmedelssäkerhetsverket Evira arrangerade tillsammans med Finlands miljöcentral Proftest SYKE ett internationellt kompetenstest för laboratorierna om testerna med vilka man mäter bland annat hur toxisk komposten är för växterna. Resultaten visade att laboratorierna i huvudsak hanterar analyserna väl.</p>

Krasstestet är ett standardiserat test för testning av hur mogen komposten är. De två proverna i referenstestet undersöktes med tanke på krassens grobarhet och rottillväxt, koldioxidalstringen eller syreförbrukningen, provernas torrvikt och mängden organiskt material. Som provmaterial användes jordförbättringsmedel och en blandning av jordförbättringsmedel och torv.

Referenstestet lyckades väl med de uppställda målen
Referenstestet lyckades väl: 91 procent av laboratoriernas resultat var godtagbara, då 4-80 procent av målvärdet hade uppställts som målspridning. I resultaten skall beaktas att kriterierna var vaga vid utvärdering av kompetensen i vissa analyser. Utgående från resultaten hanterar laboratorierna som deltog i testet huvudsakligen väl analyserna som gjorts. Hos åtta laboratorier av de 11 laboratorier som deltog i testet var resultaten godtagbara.

Rum för förbättringar finns ändå
Några laboratorier behöver mer erfarenhet särskilt av biologiska analyser och till exempel i fråga om testerna av koldioxidalstringen och krassens grobarhet finns behov av ytterligare harmonisering av metoderna. I kommande kompetenstest beaktas också den förbehandlingsprocess som laboratorierna utför. Fuktningen av proverna, förvaringsförhållandena och förvaringstiden jämte sållningsprocessen påverkar betydligt provernas homogenitet.

Laboratorierna använde färska EU-standardmetoder för undersökning av provernas egenskaper.

Bekanta dig med testets slutrapport Proficiency Test on soil improver maturity tests
I publikationen ingår ett sammandrag på svenska.

Läs mer om hur biogasanläggningar förädlar fram gödselmedel

Mer information ger:
specialforskare, FD Liisa Maunuksela, enheten för växtanalytik, tfn 0400 256 097

Teman: