Minskande produktionsarealer hotar tillgången på inhemskt ekologiskt proteinfoder

16.9.2008

<div>Produktionsarealerna av ekologiska ärter och ryps minskade betydligt jämfört med år 2007. Däremot ökade produktionsarealen av ekologisk havre med 20 procent. Arealen av ekologisk vall hölls någorlunda oförändrad. Förändringarna i odlingsarealerna försvårar tillgången på inhemskt ekologiskt proteinfoder under den kommande vintern.</div>

Ekoärter producerades på cirka 1 000 hektar, vilket är närmare en femtedel mindre än år 2007. Endast i Österbotten ökade produktionsarealen och var närmare 50 procent högre än 2007. Ekoryps odlades på 13 procent mindre areal än året innan, cirka 1800 hektar. I Birkaland ökade produktionsarealen dock med hela 62 procent. Av proteinväxterna ökar produktionsarealen av bondböna, men den totala arealen var bara 422 hektar. De minskande produktionsarealerna försämrar tillgången på inhemskt ekologiskt proteinfoder. De ekologiska husdjursgårdarna borde försäkra sig om tillräcklig tillgång på ekologiskt proteinfoder i tillräckligt god tid.

Av odlingsväxterna ökar havrens popularitet på de ekologiska åkrarna. Havrearealen var närmare 24 000 hektar. För ekoråg minskade produktionsarealen med 20 procent till knappt 4 500 hektar. För ekovete ökade produktionsarealen och för ekokorn minskade den något från året innan. Produktionen av brödsäd är koncentrerad till Södra Finland, men produktionsarealerna av ekovete ökade också i Österbotten och Norra Karelen. Ekokorn produceras speciellt i Österbotten, men produktionsarealerna minskar i både Södra och Norra Österbotten.

Arealen av ekopotatis minskade med cirka tio procent till knappt 300 hektar. Arealerna av andra grönsaker och frukter minskade också med undantag av morot. Ekologiska morötter producerades på 50 hektar, lök på cirka 30 hektar och kål på drygt 20 hektar. Ekologiska svarta vinbär producerades på närmare 300 hektar och jordgubbar på 130 hektar.

Informationskälla: Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Det kan bli ändringar i de anmälda arealerna.

Produktionsarealer för de viktigaste spannmåls- och vallväxterna 2008 per TE-central (preliminär uppskattning 1.9.2008)

evira.fi>kasvintuotanto ja rehut>luomu>luomuvalvonnan tilasto ja tietohaut

Ytterligare information:
inspektör Leena Kankaanpää, Evira, tel. 020 77 25391
överinspektör Beata Meinander, Evira, tel. 020 77 25044


Teman: