Misstanke om ekvin herpesvirusinfektion skall säkerställas med diagnostik

8.4.2013

<p>Ekvin herpesvirusinfektion är som bäst samtalsämnet bland hästfolket och det går också rykten om en infektion med neurologiska symptom. Livsmedelssäkerhetsverket Evira påminner om att ett konstaterande av sjukdomsalstraren förutsätter provtagning och analys av proverna i ett laboratorium. Som en del av ett pågående forskningsprojekt undersöker Evira avgiftsfritt prover som veterinärerna tagit av sjuka hästar.</p>

Symptom som tyder på en smittsam sjukdom räcker ännu inte för diagnosticering av sjukdomen utan utöver det är det viktigt att påvisa sjukdomsalstraren och den ökning av mängden antikroppar som den ger upphov till hos djuret. Det förutsätter alltid provtagning och analys av proverna i ett laboratorium.

Ingen täckande information om förekomsten av sjukdomen

Veterinären behöver inte informera myndigheterna om misstankar om ekvint herpesvirus och sjukdomsbestämningen kan också göras i andra laboratorier än i Evira. Evira har således ingen exakt information om förekomsten av sjukdomen i Finland.

Under år 2013 har man i Evira undersökt 15 kastade dvs. dödfödda och för tidigt födda föl med tanke på ekvint herpesvirus med hjälp av ett PCR-test. Av dem var endast ett positivt. Obduktionerna av fölen stöder dessa resultat. I allmänhet är det herpesvirus EHV-1 som orsakar såväl kastning som symptom i centrala nervsystemet.

Med specialtillstånd kan man få ett vaccin, Pneumabort K, mot ekvint herpesvirus. Enligt tillverkaren ger vaccinet delvis skydd mot luftvägsinfektioner och missfall.

Insjuknade hästar får inte föras bort från hemstallet

Varje hästägare och besökare i häststall är skyldig att förhindra att sjukdomen sprider sig.
En insjuknad häst får inte föras bort från hemstallet, inte heller en frisk häst i sådana fall, då det finns sjuka hästar i stallet.

Herpesviruset kan sprida sig indirekt också via människor och föremål. Om det bor sjuka hästar i det egna stallet, borde man helt undvika besök i andra stall. Om det inte är möjligt, skall alla kläder och skodon bytas då man förflyttar sig från ett stall till ett annat. Virus i kläderna förintas vid maskintvätt.

Som bäst pågår forskningsprojektet ”Hanteringen av hästsjukdomar som stöd för hästskötseln”, under vilket Evira avgiftsfritt undersöker bland annat sådana prover som veterinärerna tagit av sjuka hästar.

Mer information ger:

specialforskare Ulla-Maija Kokkonen, tfn 050 526 2065
specialforskare Christine Ek-Kommonen, tfn 050 514 3926

Information om ekvina herpesvirusinfektioner 
Forskningsprojektet Hanteringen av hästsjukdomar som stöd för hästskötseln

Teman: