Misstanke om växtsjukdom i tomatproduktion

28.11.2008

<div>Det har funnits misstanke om en viroid i finländsk tomatproduktion. På grund av symptom har förekomsten av viroiden Potato Spindle Tuber Viroid undersökts, men varken den eller några andra viroider har hittats i de fortsatta undersökningarna. Undersökningarna av orsaken till symptomen fortsätter.</div>

Viroiden Potato Spindle Tuber Viroid började misstänkas i en finländsk tomatodling på basis av inspektioner och preliminära laboratorieundersökningar i början av november. Symptomen på tomatplantorna var att bladen rullade ihop sig och att de frukter som utvecklades var missbildade. Odlaren har ålagts att förstöra alla tomatplantorna och att desinficera produktionsutrymmena innan tomatproduktionen återupptas. Evira fortsätter utreda orsaken till symptomen.

Någon viroid eller symptom på någon sådan har inte hittats i produktionen av tomatplantor. Växters virus och viroider smittar inte till människor eller djur eller ger upphov till sjukdomar hos dessa.

Evira uppmanar odlarna att utan dröjsmål kontakta TE-centralens eller Eviras växtinspektörer, om ovan beskrivna symptom upptäcks på tomatplantorna.

Ytterligare information:
Sektionschef Raija Valtonen, Evira, tel. 020 77 25040 (tillsyn)
Sektionschef Jukka Tegel, Evira, tel. 020 77 25070 (laboratorieundersökningar)


Teman: