Misstänkt fall av botulism undersöks

13.7.2006

<div>Hos två personer konstaterades förra veckan sannolikt botulism. Smittkällan misstänks vara varmrökt, vakuumförpackad sik. Den ena av de insjuknade personerna befinner sig ännu i sjukhusvård, men återhämtar sig väl.</div>

Sambandet mellan botulismfallet och intaget av varmrökt sik utreds vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira.  Evira och de lokala livsmedelstillsynsmyndigheterna gör ett kontrollbesök i anläggningen som tillverkar den misstänkta rökta fisken varvid man utreder tillverkningsprocessen med början från den kanadensiska råvaran fram till butikerna och serveringsstället.

För laboratorieundersökningarna i botulismfallet svarar Clostridium botulinum –laboratoriet vid Helsingfors universitets institution för livsmedels- och miljöhygien. I ett blodprov från patienten som befinner sig i sjukhusvård har påvisats botulinumneurotoxin och toxinets typ utreds som bäst. I laboratoriet undersöks också fiskprover särskilt av de råvaru- och tillverkningspartier, från vilka den misstänkta produkten härstammar.

Information om det misstänkta botulismfallet finns på Eviras webbsida:

http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/aktuellt/?id=163

 

Mer information ger:

Livsmedelssäkerhet:
enhetschef Kyösti Siponen, Livsmedelssäkerhetsverket, tfn 020 77 24230, 050 3868412. E-post: kyosti.siponenat-merkki.gifevira.fi
livsmedelsöverinspektör Eija Läikkö, Livsmedelssäkerhetsverket, tfn 020 77 24270, 050 3868419. E-post: eija.laikkoat-merkki.gifevira.fi

Botulism:
epidemiolog Markku Kuusi, Folkhälsoinstitutet, tfn (09) 47448935
Laboratorieanalyser:

forskare Miia Lindström, Helsingfors universitet/veterinärmedicinska fakulteten, tfn 040 520 3627
professor Hannu Korkeala Helsingfors universitet/veterinärmedicinska fakulteten, tfn 0400 701 535

Teman: