Morfolin tillåts inte i frukt som införs till EU-området

10.12.2010

<p>Användning av tillsatsen morfolin som bärare och emulgeringsmedel i vaxet på ytan till frukt är inte tillåtet i EU.</p>

Införseln på marknaden i EU av partier med ananas, mango, papaya och avokado som sänts från ursprungslandet den 1 december 2010 och därefter begränsas ytterligare så, att morfolinhalten i hela frukten, skalet inbegripet, skall ligga under bestämningsgränsen.

Partier med ananas, mango, papaya och avokado som sänts före den 30 november 2010 får däremot komma ut på marknaden, om morfolinhalten i fruktens ätliga del ligger under bestämningsgränsen.

Andra partier frukt får införas till EU endast, om morfolin inte använts i dem.

Utanför EU ytbehandlas frukt med sådana vaxer, som innehåller morfolin som tillsats. Morfolin är en organisk kemisk förening, som inte får användas i livsmedel inom EU. Utgående från en riskvärdering utförd av den brittiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (Food Standards Agency) orsakar låga morfolinhalter kortvarigt intagna ändå inte någon hälsoskada.

Mer information ger:
Tillsatser
Överinspektör Kirsi-Helena Kanninen, Livsmedelssäkerhetsverket Evira tfn 040 489 3346, etunimi.sukunimi@evira.fi

Importkontroll
Produktsäkerhetschef Katri Hyysalo, Tullaboratoriet tfn 040 332 3218, etunimi.sukunimi@tulli.fi


Teman: