Mul- och klövsjuka har konstaterats i Bulgarien

7.1.2011

<p>I Bulgarien konstaterades den 5 januari 2011 mul- och klövsjuka hos tre frilevande vildsvin. Vildsvinen fångades några dagar tidigare in i samband med jakt i kommunen Malko Tarnovo intill den turkiska gränsen. Hos ett av vildsvinen konstaterades sådana förändringar i fötterna, som tyder på mul- och klövsjuka. Prover har sänts in för fortsatta undersökningar till EU:s referenslaboratorium i UK.</p>

Europeiska kommissionen fattade på grund av situationen ett skyddsbeslut som begränsar införseln av levande klövdjur och produkter erhållna av sådana från Bulgarien. Enligt informationen från kommissionen har levande djur, färskt svinkött eller svinköttsprodukter inte införts från regionen Burgas till de övriga medlemsländerna.

Senast konstaterades mul- och klövsjuka i EU-området i UK år 2007. Mul- och klövsjuka förekommer fortlöpande i Turkiet och i flera länder i Asien, Afrika och Sydamerika.

Mul- och klövsjukan är globalt den viktigaste virosen hos klövdjur. Sjukdomen smittar inte till människan.

Mer information om mul- och klövsjuka: http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurhalsa_och_sjukdomar/djursjukdomar/gemensamma_sjukdomar_for_flera_arter/mul-_och_klovsjuka_

Mer information ger:
Sektionschef Ulla Rikula, forskningsenheten för virologi, tfn 050 563 2052
Direktör Taina Aaltonen, tfn 040 7750 219

Teman: