Mycoplasma bovis -mastit har påträffats i Norra Savolax

28.12.2012

<p> <br /> </p>

Bakterien Mycoplasma bovis har orsakat grav juverinflammation i en mjölkbesättning i Norra Savolax. Bakterien konstaterades i november 2012 för första gången i Finland i luftvägsinflammationsprover från en kalvuppfödningsbesättning i Norra Savolax. Sambandet mellan fallen utreds. Detta är första gången då man i Finland konstaterar juverinflammation hos en ko orsakad av bakterien M. bovis. M. bovis är en mykoplasmaart som är signifikant för nötkreatur och således inte infekterar andra djur eller människan.

Bland korna i mjölkbesättningen hade konstaterats hosta och feber och därefter hade några kor ådragit sig juverinflammation. Sedvanlig mastitbehandling med penicillin gav ingen effekt. I mjölkprovet som sänts till ett laboratorium som undersöker mastitprover konstaterades DNA av bakterien M. bovis. Diagnosen verifierades i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras referenslaboratorium.

Symptomen var i detta fall typiska för en M. bovis -infektion: en juverfjärdedel sväller kraftigt upp, mjölken blir gulaktig, vattnig och klimpig. Till slut sinar mjölkproduktionen ut i den inflammerade fjärdedelen och mastiten sprider sig också till de övriga fjärdedelarna. Inflammationen reagerar inte på behandling med antibiotika.

Veterinärerna uppmanas ta möjligheten för mastit orsakad av bakterien M. bovis i betraktande i sin praktik. Ett suspekt mjölkprov borde genast sändas in till ett laboratorium som anlitar sådan PCR-diagnostik, som inbegriper testning med tanke på bakterien M. bovis. Utöver juverinflammation orsakar M. bovis hos nötkreatur också inflammationer i bland annat luftvägarna, lederna, mellanörat och bindehinnorna i ögat. Det är bäst att hålla utkik efter sådana inflammationssymptom hos djuren i besättningen och sända in prover från sjuka djur för undersökning vid Eviras verksamhetsställe i Kuopio.

Bakterien M. bovis kan inte påvisas med sedvanlig bakterieodling av mjölkproverna. Om mjölken innehåller rikliga mängder M. bovis -bakterier, kan det på blodagarplattan bildas ett grönaktigt hemolytiskt område, där små, små kolonier kan skönjas efter odling i 3-5 dygn. Ett mjölkprov skall då utan dröjsmål sändas in till ett laboratorium som undersöker mastitprover och som anlitar en sådan PCR-diagnostik, som inbegriper testning med tanke på bakterien M. bovis eller också skall provet sändas in till Evira.

Juverinflammation orsakad av bakterien M. bovis svarar inte på behandling med läkemedel och därför skall kon inte behandlas. En insjuknad ko skall omedelbart isoleras från den övriga besättningen och bortskaffas.

Läs mera om juverinflammation hos nöt orsakad av mykoplasma 

Anvisning om provtagning med tanke på mykoplasma 

Bekanta dig också med Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT

Mer information ger:
specialforskare Tarja Pohjanvirta, forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi,
tfn 044 720 1493
forskningsenhetschef Sinikka Pelkonen, forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi, 0400 287 061Teman: