Namnlappen anger plantornas ursprung

27.4.2007

<div>Viktig information för konsumenten om plantorna finns på namnlappen, som plantorna skall förses med vid minutförsäljning. På lappen skall det finnas uppgifter om växtsort, vetenskapligt namn, finskt eller svenskt namn och produktionsland. Det importeras mycket plantor till Finland från andra EU-länder, bl.a. Holland, Tyskland och Danmark. Ibland har en planta drivits upp i två länder. Då måste båda länderna anges som produktionsland på namnlappen. På namnlappen skall också uppgifter om packare, odlare eller säljare anges. De växter som säljs måste motsvara märkningarna. Det lönar sig att spara namnlappen ifall eventuella problem skulle uppstå.</div>

Namnlappen kan vara antingen en sticketikett som är nedstucken i plantan eller en självhäftande etikett. Namnlapparna kan också vara lösa i närheten av växterna så att kunderna kan ta av dem. Grön-, kruk- och utplanteringsväxter kan märkas med en gemensam namnskylt i stället för separata egna namnlappar. Frön, lökar och andra förpackade produkter skall ha märkning på försäljningsförpackningen.

Det är speciellt viktigt att plantinformationen anges vid distansförsäljning, då kunden inte ser den produkt som säljs. I kataloger för postorder- och internetförsäljning skall också växtens försäljningsstorlek och försäljningsålder eller förökningsår anges. För plantor och lökar av köksväxter skall försäljningsstorleken anges. För containerplantor skall dessutom containerns storlek i liter eller centimeter anges. I försäljningskatalogerna behöver försäljarens eller odlarens namn inte särskilt nämnas i anslutning till den produkt som saluförs, ifall namnet framgår någon annanstans i katalogen.

Certifierade och testade bruksplantor skall märkas med kvalitetsklass. Det finns certifierade plantor av jordgubbar, vinbär, hallon och krusbär. Testade plantor kan produceras av andra växter för grönområden. Plantskolorna har också egna kvalitetsmärkningar såsom FinE-märket, som är ett märke som Plantskoleodlarna r.f. och Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi beviljar vissa inhemska plantor. Alla dessa klasser är uppdrivna av testade och renade elitplantor.

Plantorna på marknaden måste fylla minimikraven i fråga om växtsundhet och sortäkthet. Livsmedelssäkerhetsverket Evira övervakar produktionen och marknadsföringen av plantor i Finland. Övervakningen är baserad på den nationella lagstiftningen samt EU-lagstiftningen om plantmaterial. Eviras växtinspektörer gör inspektioner på plantskolorna samt vid försäljnings- och importplatserna. Målet för verksamheten är högklassig plantproduktion som är fri från betydande växtskadegörare. Situationen för växternas sundhet i Finland är relativt god jämfört med andra varmare och sydligare EU-länder.


Ytterligare information:
Överinspektör Jaana Hietala, avdelningen för kontroll av jordbruksproduktion, tel. 020 77 25043
förnamn.efternamn@evira.fi

Teman: