Newcastlesjuka har konstaterats i tre nya duvslag

19.6.2008

<div>Bland duvor har konstaterats Newcastlesjuka i tre nya duvslag i Vanda, Pikis och N&aring;dendal. I alla tre duvslag fanns sjuka f&aring;glar, hos vilka virus som orsakar Newcastlesjuka p&aring;visades.</div>

Kontakter har förekommit mellan dessa tre duvslag och de två duvslag, som tidigare smittats. Smittan har sannolikt spritt sig från ett duvslag till ett annat i samband med förflyttning av fåglar. Utredningarna av om smittan eventuellt spritt sig till andra duvslag eller fågelhållningsplatser fortsätter. Förflyttning av fåglar till andra gårdar har förbjudits i alla duvslag som utredningarna gäller. Fåglarna inspekteras också på fjäderfägårdar i de drabbade duvslagens närområden.

Symptomen på Newcastlesjuka varierar. Ofta konstateras nedstämdhet, matvägran, diarré, svullet huvud och svullen kam, ökad törst, kurande, symptom i luftvägarna och centrala nervsystemet. I allvarligare fall och särskilt hos unga fåglar kan dödligheten plötsligt stiga till 80 – 90 procent utan föregående symptom.

Om man misstänker att Newcastlesjuka förekommer bland fåglarna, skall den lokala kommunala veterinären omedelbart informeras om saken.

Det vore bra att undvika att föra hobbyfåglar till utställningar och andra evenemang så länge som undersökningarna pågår.

Newcastlesjukan är en fågelsjukdom orsakad av viruset paramyxo-1. Alla fågelarter kan smittas och man vet att sjukan smittat till över 200 olika fågelarter. Olika arters känslighet mot sjukan varierar.

Sjukdomen smittar inte till människan.

Mer information ger:
Överinspektör Sirpa Kiviruusu (Djursjukdomskontroll), Evira, tfn 0400 920 503
Sektionschef Christine Ek-Kommonen (Djursjukdomsvirologi), Evira, tfn 050 514 39 26

Teman: