Newcastlesjuka har påträffats hos duvor i östra Finland

9.6.2008

<div>I Outokumpu har Newcastlesjuka p&aring;tr&auml;ffats hos duvor. Det &auml;r fr&aring;ga om ett duvslag med sammanlagt ca 60 f&aring;glar. Smittan uppt&auml;cktes i prover som togs f&ouml;r att utreda d&ouml;dsorsaken bland sj&auml;lvd&ouml;da f&aring;glar. Av f&aring;glarna i duvslaget har hittills 20 d&ouml;tt. De &aring;terst&aring;ende smittade f&aring;glarna avlivas och destrueras. Sjukdomens ursprung har &auml;nnu inte framkommit. Sjukdomen smittar inte till m&auml;nniskan. </div>

Eftersom sjukdomen inte har påträffats bland fjäderfä, upprättas inga skydds- och övervakningszoner kring fallet.

Newcastlesjukan orsakas av paramyxo-1-virus. Alla fågelarter kan få den här sjukdomen, men sjukdomen smittar inte till människor eller till andra däggdjur.

Hos höns är symptomen på Newcastlesjukan bl.a. hängande vingar, symptom från luftvägarna, förlamning och ökad dödlighet. Dödligheten kan stiga till 80 - 90 procent utan föregående symptom. Viruset överlever bra i omgivningen och kan spridas till fjäderfä, via t.ex. vilda fåglar, luft, vatten eller foder.

I Finland konstaterades föregående fall i Luvia år 2004. Då upptäcktes sjukdomen hos fjäderfä, närmare bestämt kalkoner, och skydds- och övervakningszoner upprättades kring fallet.

Newcastlesjukan förekommer tidvis i de flesta länder och i många länder vaccineras fjäderfä regelbundet mot sjukdomen. I Finland vaccineras fjäderfä inte mot Newcastlesjukan. Däremot måste duvor i duvslag som deltar i tävlingar enligt djursjukdomslagen vaccineras.

Ytterligare information:
Sektionschef Jessica Löfgren-Eriksson (Kontroll av djursjukdomar), tel. 040 572 2897
Sektionschef Christine Ek-Kommonen, (Djursjukdomsvirologi), tel. 050 514 3926
Direktör Taina Aaltonen, Evira, tel. 040 775 0219

 

 

 

 

Teman: