Newcastlesjuka hos fåglar har konstaterats bland brevduvor i södra Finland

7.5.2012

<p>Newcastlesjuka har konstaterats bland brevduvor i Esbo. Det rör sig om ett duvslag på cirka 250 fåglar och ägaren till duvslaget kontaktade länsveterinären efter att ha konstaterat symptom hos sina fåglar. Utredningar av sjukdomens ursprung och en eventuell spridning till andra platser där fåglar hålls pågår. Livsmedelssäkerhetsverket Evira påminner om att det är viktigt att fjäderfähållare följer bestämmelserna om utomhusvistelseförbud för fjäderfä för att skydda sina fåglar mot såväl Newcastlesjuka som fågel influensa.</p>

Smittan bekräftades i dag i undersökningar i Evira. Sjukdomen har orsakat förhöjd dödlighet, diarré och apati hos fåglarna i duvslaget. För att förhindra att smittan sprider sig vidare avlivas de återstående fåglarna och kropparna destrueras. Eftersom sjukdomen inte konstaterades hos fjäderfä inrättas inga skydds- eller övervakningszoner kring fallet.

Newcastlesjukan orsakas av paramyxovirus typ 1. Alla fågelarter kan smittas, men olika fågelarters benägenhet att drabbas av sjukdomen varierar. Hos människor som hanterar insjuknade fåglar kan viruset i sällsynta fall orsaka inflammation i ögats bindhinna och symptomen är då vanligen lindriga. Newcastlesjukan smittar inte via livsmedel.

Newcastlesjukan är en allvarlig sjukdom hos fjäderfä som bekämpas med åtgärder från myndigheternas sida. Hos hönor är symptomen på sjukdomen bland annat sänkt äggproduktion, hängande vingar, luftvägssymptom, förlamningar och ökad dödlighet. Dödligheten kan stiga till hela 80 - 90 procent utan förhandssymptom. Om symptom konstateras hos fåglarna skall den kommunala veterinären omedelbart kontaktas.

I Finland konstaterades Newcastlesjuka förra gången hos duvor år 2008. Hos frilevande tamduvor (stadsduvor) konstateras viruset då och då. Det senaste fyndet gjordes i februari 2012 i Imatra.

Newcastlesjukan förekommer i hela världen och så gott som alla länder vaccinerar regelbundet fjäderfäna mot sjukdomen. I Finland vaccineras fjäderfäna inte mot Newcastlesjuka. Duvorna kan däremot skyddas mot sjukdomen genom vaccinering. Duvorna i duvslag som deltar i tävlingar eller utställningar skall vaccineras så som djurskyddslagstiftningen förutsätter.

Mer om detta ämne:
Newcastlesjukan
Förstasidan > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Djursjukdomar > Fjäderfän > Newcastlesjuka 

Ofta ställda frågor om Newcastlesjukan
Förstasidan > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Djursjukdomar > Fjäderfän > Newcastlesjuka >
Ofta frågat om Newcastlesjukan 

  Mer information:
Överinspektör Tiia Tuupanen (Djursjukdomstillsyn), tfn 040 489 3348
Sektionschef Christine Ek-Kommonen (Djursjukdomsvirologi), tfn 050 514 39 26

Teman: