Newcastlesjuka hos fåglar har konstaterats bland brevduvor i sydvästra Finland

16.9.2013

<p>Newcastlesjuka har konstaterats bland brevduvor i St Karins nära Åbo. Smittan bekräftades i undersökningar i Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Det rör sig om ett duvslag på flera tiotals fåglar. Utredningar av sjukdomens ursprung och en eventuell spridning till andra platser där fåglar hålls pågår. Det är viktigt att kolla smittskyddsrutinerna påfjäderfägårdarna för att skydda fåglarna mot smittan.</p>

Ägaren till duvslaget kontaktade veterinären efter att ha konstaterat symptom hos sina fåglar. Sjukdomen har orsakat förhöjd dödlighet hos fåglarna i duvslaget. För att förhindra att smittan sprider sig har de återstående fåglarna avlivats och kropparna har destruerats. Eftersom sjukdomen inte konstaterades hos fjäderfä inrättas inga skydds- eller övervakningszoner kring fallet.

Newcastlesjukan orsakas av paramyxovirus typ 1. Alla fågelarter kan smittas men olika fågelarters benägenhet att drabbas av sjukdomen varierar. Hos människor som hanterar insjuknade fåglar kan viruset i sällsynta fall orsaka inflammation i ögats bindhinna och symptomen är då vanligen lindriga. Newcastlesjukan smittar inte via livsmedel.

Newcastlesjukan är en allvarlig sjukdom hos fjäderfä som bekämpas med åtgärder från myndigheternas sida. Hos hönor är symptomen på sjukdomen bland annat sänkt äggproduktion, hängande vingar, luftvägssymptom, förlamningar och ökad dödlighet. Dödligheten kan stiga till hela 80 - 90 procent utan förhandssymptom. Om symptom konstateras hos fåglarna skall den kommunala veterinären omedelbart kontaktas.

I Finland konstaterades Newcastlesjuka förra gången hos brevduvor år 2012. Hos frilevande tamduvor (stadsduvor) konstateras viruset då och då. Det senaste fyndet gjordes i februari 2012 i Imatra.

Viktigt att se till att duvorna är vaccinerade

Newcastlesjukan förekommer i hela världen och så gott som alla länder vaccinerar regelbundet fjäderfäna mot sjukdomen. I Finland vaccineras fjäderfäna inte mot Newcastlesjuka. Duvor kan däremot skyddas mot sjukdomen genom vaccinering. Duvorna i duvslag som deltar i tävlingar eller utställningar skall vaccineras så som djurskyddslagstiftningen förutsätter.


Mer om detta ämne:
Newcastlesjukan
Förstasidan > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Djursjukdomar > Fjäderfän > Newcastlesjuka

Ofta ställda frågor om Newcastlesjukan
Förstasidan > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Djursjukdomar > Fjäderfän > Newcastlesjuka > Ofta frågat om Newcastlesjukan

Mer information:
överinspektör Sirpa Kiviruusu, djursjukdomstillsyn, tfn 0400 920 503
sektionschef Christine Ek-Kommonen, djursjukdomsvirolog, tfn 050 514 39 26

Teman: