Normalt antal förekomster av farliga växtskadegörare hittades på våren

1.6.2011

<p>Vid Livsmedelssäkerhetsverket Eviras inspektioner hittades farliga växtskadegörare i växthus- och potatisodlingar på våren. Antalet nya förekomster av växtskadegörare låg på genomsnittlig nivå. Pepinomosaikvirus hittades efter några års paus i en tomatodling.</p>

Bomullsmjöllus och krysantemum-minerarfluga i odlingar av sommarblommor

Bomullsmjöllus hittades i sammanlagt tio odlingar av krukväxter och sommarblommor. Bomullsmjöllusen sprids till trädgårdarna främst via importerat plantmaterial. Bomullsmjöllusen kan sprida över 100 virussjukdomar på växter. Många av dessa klassificeras som farliga växtskadegörare.

Krysantemum-minerarfluga hittades i fyra odlingar av sommarblommor. Också till de här platserna sprids minerarflugor via köpt plantmaterial. Krysantemum-minerarflugans larver äter ett mönster i växternas blad, vilket förstör prydnadsväxternas utseende.

Bomullsmjöllöss och krysantemum-minerarflugor förekommer årligen i Finland, men de förekomster som har upptäckts på produktionsplatserna har alltid kunnat bekämpas och inga förekomster har upptäckts på växter som saluförts.

Pepinomosaikvirus hittades i finländsk tomatproduktion efter åtta års paus. Viruset får inte förekomma på tomatplantor som saluförs eller i tomatfrön. Viruset sprids till Finland främst via importerade tomater från Sydeuropa och Nordafrika. Pepinomosaikvirus är en skadlig växtsjukdom i yrkesmässig tomatproduktion. Det sprids mycket lätt i odlingen. Skörden från växter som är angripna av virussjukdomen kan ätas helt normalt.

Ljus ringröta och gul potatiscystnematod i potatisodlingar

Yrkesmässiga potatisodlingar inspekteras årligen med tanke på förekomst av potatiscystnematod och ringröta. Ljus ringröta upptäcktes på fyra nya gårdar. Antalet fynd är på samma nivå som under tidigare år. Mörk ringröta har aldrig hittats i Finland.

Ringröta är en bakteriesjukdom som numera förekommer nästan endast latent, vilket innebär att synliga symtom sällan upptäcks. Symtom på ringröta är en mörk ring där röta sipprar fram ur knölens kärlring. Sjukdomsförekomsten säkerställs alltid genom laboratorietester. Symtomfri ringröta i knölarna utgör inget hinder för att använda potatisen som livsmedel. Det bästa sättet att bekämpa sjukdomen är odlingshygien och att använda frisk och certifierad utsädespotatis. Sjukdomsalstraren lever dock vidare i knölar som blir kvar i jorden över vintern.

Gul potatiscystnematod hittades på tio gårdar där den inte tidigare har förekommit. Antalet nya fynd är på samma nivå som under de senaste åren. Vit potatiscystnematod har inte alls påträffats under de senaste åren. Det är känt att vit potatiscystnematod förekommer på fyra gårdar i Finland.

Potatiscystnematoden är en ytterst liten rundmask vars cyststadium kan ses med blotta ögat på rötterna i tvinvuxna potatisbestånd i juli-augusti. Potatiscystnematoden har i praktiken inga andra värdväxter i Finland, men den blir kvar i jorden mycket länge, även om ingen potatis odlas på åkern. Potatiscystnematoden lever och förökas i potatisens rotsystem och minskar tillväxten och skörden. Det enda sättet att bekämpa den är växelbruk och att använda potatissorter som inte är mottagliga för potatiscystnematoden. Likaså är odlingshygienen till exempel vid användning av bearbetnings- och odlingsmaskiner viktig.

I produktions- och marknadskontrollen av utsädes- och matpotatis hittades inga farliga växtskadegörare.

Mera information om farliga växtskadegörare:
Evira.fi > Växter > Odling och produktion > Växtsjukdomar och skadedjur

Situationen i fråga om farliga växtskadegörare i Finland:
Evira.fi > Växter > Växtsjukdomar och skadedjur > Aktuellt > Förekomster av farliga växtsjukdomar och skadedjur (situationen 30.5.2011)

Mera information:
överinspektör Jari Poutanen, Evira, tfn 02077 25126 (växthusproduktion)
överinspektör Atro Virtanen, Evira, tfn 02077 25047 (potatisproduktion)

Teman: