Norovirus som spritts via färska grönsaker orsakade en omfattande magsjukdomsepidemi i Birkaland

29.9.2006

<div>I slutet av juli insjuknade över 400 personer i Birkaland i en magsjukdom som orsakades av norovirus. Enligt analysresultaten var sjukdomsfallen förknippade med konsumtion av färska salladsgrönsaker.</div>

I Tammerfors insjuknade ca 300 och i Valkeakoski ca 120 personer. Insjuknade fanns också i andra närkommuner till Tammerfors. Huvuddelen av sjukdomsfallen gällde kunder till olika lunchrestauranger. Epidemin utreddes med hjälp av en enkät, i vilken kunder till nio lunchrestauranger i Tammerfors och en lunchrestaurang i Valkeakoski deltog.

Av dem som ätit på lunchrestaurangerna drabbades cirka hälften av magsjukdomen. De vanligaste symptomen var uppkastning, diarré, magknip och illamående, en del fick också feber eller huvudvärk. Hos de flesta började symptomen 26–27.7. och de upphörde inom tre dygn. Cirka en femtedel av de insjuknade måste uppsöka läkare. Ur patientproverna isolerades norovirus. I fortsatta undersökningar kunde virusen typbestämmas till samma genotyp, vilket stärkte bevisen på att epidemin hade ett gemensamt ursprung.

Utgående från enkäten ökade konsumtion av färska salladsgrönsaker i lunchrestaurangerna insjukningsrisken. Restaurangerna hade en gemensam leverantör av färska grönsaker. I livsmedelsprover som togs i restaurangerna eller leverantören till grönsakerna kunde norovirus ändå inte påvisas. Vid en inspektion i grönsaksleverantörens lokaler konstaterades inga brister i hanteringen av grönsaker. Utgående från enkäten eller livsmedelsproverna kunde produkten som orsakade smittan inte med säkerhet påvisas. Till restaurangerna hade levererats såväl inhemska som utländska grönsaker. Det är möjligt att ett virusinfekterat produktparti spridit virus vidare till produkter som hanterats samma dag.

Det rör sig om den största norovirusepidemin i Finland som spridits via mat. Under tidigare år har norovirus orsakat flera stora hushållsvattenburna epidemier som drabbat tusentals personer. Norovirusinfektioner smittar lätt och redan en liten mängd sjukdomsalstrare i ett livsmedel räcker för att man skall insjukna. Norovirus smittar också lätt direkt från en person till en annan eller via kontaktytor. Omsorgsfull hantering av livsmedel och god handhygien är det bästa sättet att förebygga norovirusinfektioner.

Mer information ger:

Folkhälsoinstitutet:
Sirpa Pajunen
Infektionsläkare
tfn (09) 4744 8557

Livsmedelssäkerhetsverket Evira:
Taina Niskanen
Överinspektör
tfn 020 77 24318

Tammerfors miljötillsyn:
Tuire Merivirta
Stadsveterinär
tfn 020 71 66393

Valkeakoski miljötillsyn:
Pertti Hyvärinen
Hälsovårdsinspektör
tfn (03) 576 6669

Teman: