Nötkreatursgårdarna undersöks med tanke på salmonella

1.7.2010

<p>Foderraisio informerade 24.6. Evira om den Salmonella Typhimurium -bakterie som man konstaterat i sin egenkontroll. Bakterien påträffades i maltgroddar som man använt som foderråvara och i ett parti foder för nötkreatur. Eviras forskningsenhet i Kuopio har verifierat analysresultaten.</p>

På grund av fyndet beslöt Foderraisio återkalla de nötkreatursfoder som tillverkats på fodertillverkningslinjen i fråga under tiden 16. - 24.6.2010 från gårdarna (25 st.), leverera ersättande foder till gårdarna och ordna med tagning av fodermiljöprover på gårdarna. Foderraisio har redan kontaktat dessa gårdar. Som myndighetsåtgärd har Evira också bett de kommunala veterinärerna ta träckprover på alla de gårdar, som redan hunnit börja använda av fodret som eventuellt kontaminerats. Undersökningarna tar cirka en vecka.

Mer information ger:
Miia Kauremaa, överinspektör (djursjukdomstillsyn), tfn 0400 318 510
Taina Aaltonen, direktör, tfn 040 7750 219
Tarja Root, överinspektör (fodertillsyn), tfn 040 572 5397

 

Teman: