Nu är det bråttom med koloradoskalbaggsobservationerna

29.7.2011

<p>Koloradoskalbaggar har hittills påträffats i sammanlagt 13 potatisodlingar. I går påträffades också den första förekomsten nya vuxna som sökt sig upp ur marken. På ett litet område påträffades uppskattningsvis 300 vuxna baggar.</p>

Livsmedelssäkerhetsverket Evira fick den 27 juli veta om nya förekomster av koloradoskalbaggar i Borgå och Loppi. Hittills har enstaka koloradoskalbaggsförekomster påträffats i Nousis, Joutsa, Somero, Nummi-Pusula, Tarvasjoki, Aura och Loppi. I Sysmä, Kouvola och Borgå har också påträffats två förekomster på var och en av orterna. Inspektörer befullmäktigade av Evira och närings-, trafik- och miljöcentralerna inspekterar också potatisodlingarna i fyndplatsernas närhet med tanke på baggar.

I går påträffades för första gången nya andra generationens vuxna individer. Förekomsten på cirka 300 vuxna baggar kunde förintas. Det heta vädret påskyndar betydligt utvecklingen hos pupporna i marken. Vi kan vänta oss att en ny generation vuxna baggar påträffas också på andra håll.

Nu är det bråttom med observationerna och bekämpningen så att de nya vuxna individerna som blivit obekämpade inte har möjlighet att övervintra efter att ha ätit potatisblast. Det är också möjligt att de nya vuxna baggarna i detta stadium ännu aktiveras att para sig och lägga ägg.

I potatisbeståndet kan påträffas larvkolonier och vuxna baggar. I beståndet kan också förekomma helt kaläten potatisblast utan vare sig larver eller vuxna baggar. Det är ett tecken på att larverna grävt sig ned i marken för att förpuppas. Något senare kan också påträffas äggkolonier, om de nya vuxna baggarna börjar lägga ägg.

Evira ber alla yrkes- och husbehovsodlare av potatis att hålla ett öga på potatisbestånden och anmäla misstankar eller observationer, även bladlösa kolonier, till journumret nedan. Anvisningar om hur baggen identifieras finns på Eviras webbsidor under länken nedan.

Man får inte på egen hand börja förinta baggen, eftersom det försvårar bekämpningsåtgärderna som därefter vidtas. Det viktigaste är att omedelbart lämna en anmälan om observationen och sedan invänta att en inspektör kommer till platsen. På större åkerskiften är det bra att märka ut kolonin till exempel med en lång käpp så, att det är lätt att åter finna den.

Observationer och misstankar skall anmälas till Eviras journummer: 040 801 4407 (kl. 9-20, även veckoslut).

Ytterligare information:
Sektionschef Raija Valtonen, Evira, tfn 02077 25040, 040 560 2510

Förekomstläget: Evira.fi > Växter > Odling och produktion > Växtsjukdomar och skadedjur > Aktuellt > Förekomster av koloradoskalbagge

Mer information och bilder på koloradoskalbaggen: www.evira.fi/koloradoskalbagge

Teman: