Nu söks fullvuxna koloradoskalbaggar på potatisblasten

9.8.2007

<div>Koloradoskalbaggens larver förpuppas i jorden i slutet av juli. Varmt väder får kläckningen att ske snabbare. Inom de närmaste veckorna kan man därför eventuellt hitta fullvuxna skalbaggar av en ny generation på potatisblasten. Eftersom vissa förekomster kanske ännu inte har hittats måste man fortsätta granska potatisodlingarna ända tills potatisen tas upp.</div>

Inspektioner har gjorts i yrkesmässiga odlingar och i husbehovsodlingar. Vid uppföljningen av de förekomster som tidigare upptäckts i Sibbo och Parikkala har inga fler skalbaggar hittats, vilket tyder på att bekämpningsåtgärderna har varit effektiva. Risken för att den generation skalbaggar som kläckts på sommaren ska spridas från Finlands närområden är inte speciellt stor, eftersom skalbaggarna stannar där de är för att övervintra.

Det är svårt att hitta koloradoskalbaggarna i puppstadiet, men de fullvuxna skalbaggarna kan man lättare upptäcka på potatisbladen. I synnerhet under varma och soliga dagar söker sig skalbaggarna till övre delen av potatisblasten. Man borde hitta de fullvuxna koloradoskalbaggarna i potatisbestånden innan de hinner gräva ned sig i jorden igen för att övervintra. Om man hittar platser där potatisblastens blad är helt uppätna har det kunnat finnas larver där, och de har sedan grävt ned sig i jorden för att förpuppas. Som tecken på att koloradoskalbaggar har förpuppat sig kan man upptäcka runda hål i jordytan.

Både yrkes- och husbehovsodlarnas aktivitet är mycket viktig för att koloradoskalbaggarna ska hittas. Kontaktuppgifter för anmälan om upptäckter samt bilder av och information om koloradoskalbaggen finns på Eviras webbsida: http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/vaxtinspektion/karantanskadegorare/potatisproduction/koloradoskalbagge/.

Ytterligare information:
Äldre inspektör Olli Elfving, Evira, tel. 020 77 25048 och 0400 808 522
Överinspektör Jaana Hietala, Evira, tel. 020 77 25043

Teman: