Ny förekomst av koloradoskalbaggar hittades i Sibbo

1.9.2006

<div>En potatisodlare i Sibbo anmälde en upptäckt av koloradoskalbaggar 30.8.2006. TE-centralens växtinspektörer kom till platsen och verifierade upptäckten. Vid inspektionen hittades flera vuxna koloradoskalbaggar samt några grupper av ägg i potatisodlingen. Skalbaggarna fanns i en enda koloni, vilket tyder på att de är avkomlingar till en enda skalbagge. </div>

Det här är sommarens fjärde skalbaggsförekomst men den första inom landskapet Östra Nyland. De tidigare fynden har gjorts i Sydöstra Finland.

Skalbaggarna höll redan på att gräva ned sig i jorden för att övervintra, så en del av dem kan ha varit så djupt nere i jorden att de undkom bekämpningsåtgärderna. I andra potatisodlingar i närområdet kan det också finnas skalbaggar, ifall spridningen till Östra Nyland har skett under juli månad. Därför uppmanas potatisodlarna i Östra Nyland att vara speciellt vaksamma med tanke på skalbaggar i samband med potatisupptagningen. Redan innan upptagningen börjar lönar det sig att göra en inspektionsrunda kring odlingarna för att upptäcka eventuella skalbaggar.

Det går inte att med säkerhet fastslå varifrån de nu observerade skalbaggarna kommer, men de härrör troligen från exemplar som spridits till området under den här sommaren. Skalbaggarnas utvecklingstid i sommar har varit ungefär 40 dygn. Det innebär att moderskalbaggen till den nu upptäckta förekomsten i Sibbo har lagt sina ägg ungefär i mitten av juli. Vid den tiden kom en åskfront från sydost och förde kanske med sig skalbaggar. Skalbaggarna har också kunnat följa med östtrafiken eller med fartygstrafiken över Finska viken.

Ytterligare information:

Inspektör Ammi Malkamäki, TE-centralen, tel. 040 701 0205
Äldre inspektör Atro Virtanen, Evira, tel. 020 77 25047 och 040 704 9607

 

Teman: