Ny förekomst av koloradoskalbaggar i Parikkala

28.7.2006

<div>En ny förekomst av koloradoskalbaggar har i dag upptäckts i Särkisalmi i Parikkala. I samband med en rutinkartläggning hittade Eviras inspektionspatrull en ny förekomst cirka fyra kilometer från den första förekomstplatsen i Parikkala, som upptäcktes för två veckor sedan.</div>

Förekomsten är relativt liten, men vid inspektionen hittades olika utvecklingsstadier av skalbaggar: larver samt puppor som grävt ned sig i marken. På förekomstplatsen vidtogs bekämpningsåtgärder i enlighet med Eviras plan.

Nya upptäckter av koloradoskalbaggar och misstankar om förekomst måste omedelbart anmälas  till Eviras växtinspektion eller till TE-centralens växtinspektörer. Allmän jourtelefon för anmälning av observationer finns på nummer 0400 442 209.

Mera information om anmälan av upptäckter samt bilder av och information om koloradoskalbaggen finns på Eviras webbsida: www.evira.fi/koloradonkuoriainen

Ytterligare information:
Äldre inspektör Atro Virtanen, Evira, tel. 020 77 25047 och 040 7049607
Överinspektör Ville Welling, Evira, tel. 020 77 25072 och 040 7764502

Teman: