Ny generation koloradoskalbaggar på väg upp ur jorden

5.8.2013

<p>Den varma sommaren har påskyndat koloradoskalbaggens utveckling. De första vuxna skalbaggarna av en ny generation påträffades i Villmanstrand 31.7. Särskilt i omgivningen kring Villmanstrand kan skalbaggen nu förekomma i fler potatisodlingar än vid tidigare observationer. Livsmedelssäkerhetsverket Evira ber yrkes- och husbehovsodlarna av potatis att fortsätta ge akt på eventuella skalbaggar i potatisbestånden och anmäla observationer till Evira.</p>

Under den gångna veckan har tre fynd av koloradoskalbagge gjorts i Villmanstrand. På odlingarnas potatisskiften upptäcktes flera separata larvansamlingar, rikligt med puppor i olika stadier i jorden, och vid det senaste fyndet påträffades redan vuxna skalbaggar av en ny generation i blasten. Förekomsterna i Villmanstrand visar att det i sommar har kommit nya skalbaggar med luftströmmarna åtminstone till det här området, troligen från ryska sidan i sydost.

De tidigare fynden i sommar har gjorts i Miehikkälä, Taipalsaari, Savitaipale (tre) och Hirvensalmi (två). Bekämpningsåtgärder har utförts i alla de här förekomsterna och vid behov fortsätter de ända fram till hösten.

Nu är det bråttom med observationerna

Nu är det bråttom med skalbaggsobservationerna för att bekämpningsåtgärderna ska hinna utföras innan en ny generation vuxna skalbaggar gräver ner sig i jorden för att övervintra. I det här skedet av sommaren kan de också börja föröka sig. Evira ber alla yrkes- och husbehovsodlare av potatis särskilt i Villmanstrandstrakten och övriga delar av Södra Karelen att ge akt på potatisbestånden och anmäla misstankar om eller observationer av skalbaggar till journumret nedan.

Anvisningar för kontroll

  • Kontrollera bestånden genom att gå mellan potatisraderna i radernas riktning och vända på bestånden så att du också kan se bladens undersidor.
  • Ge också akt på kalätna ställen där larverna hållit till. Om larverna är borta kan det betyda att de redan har sökt sig ner i jorden för att förpuppa sig.
  • De nya vuxna skalbaggarna som kläcks ur pupporna kryper upp ur jorden och klättrar upp i potatisblasten.
    Nya vuxna skalbaggar kan förekomma i mycket stora mängder om man inte upptäckt larvansamlingen.
  • Om du upptäcker eller misstänker att du upptäckt koloradoskalbaggar eller olika utvecklingsstadier av dem ska du avsluta kontrollen.
  • För att undvika att sprida skalbaggarna över ett större område och därmed försvåra bekämpningsåtgärderna ska du inte gå mera bland bestånden.
  • Börja inte bekämpa skalbaggarna på egen hand utan ring genast Eviras journummer för anmälning av observationer.
  • För att undvika att eventuella skalbaggar sprids över ett större område ska den kvarblivna blasten inte föras bort från skiftet efter potatisupptagningen.

Anmälning av observationer

Evira uppmanar att anmäla alla misstankar om koloradoskalbaggar till journumret för anmälning av observationer. Journumret för anmälning av observationer är 040 801 4407 (säkrast kl. 9-20, även under veckosluten).

Mer information om ämnet:
Karta över förekomstplatser år 2011-2013, bilder av koloradoskalbagge samt anvisningar om hur man kontrollerar potatisbeståndet och vad man ska göra vid fynd finns på Eviras webbplats: http://www.evira.fi/koloradoskalbagge

Mer information:
sektionschef Raija Valtonen, tfn 040 560 2510

Teman: