Ny metod för bestämning av vitamin D3 i mjölk

27.2.2014

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har utvecklat en ny metod för att fastställa vitamin D3 i mjölk. I den nya metoden är förbehandlingen enklare än i den nuvarande. Metoden kommer att tas i bruk i Evira.</p>

I Evira analyseras D-vitamin i mjölk och mjölkprodukter, fisk och foder. Den nuvarande metoden är en vätskekromatografisk (LC) metod, med ultraviolett (UV)detektion.Provets förbehandlingsmetod är komplicerad och analysen av provet tar 4-5 dagar. Den nya metod som nu utvecklats baserar sig på LC-MS/MS-teknik, som möjliggör en enkel förbehandling.

I Finland tillsätts D-vitamin i mjölkhushållningsprodukter, eftersom tillgången på  den är liten på grund av låg exponering för solljus. I mjölkprodukter tillsätts vitaminen i form av D3, som härstammar från djurriket. Därför behövs en metod för att fastställa särskilt formen D3. Metodens funktionsduglighet testas också på foderprov.

Den nya validerade metoden för att bestämma vitamin D3 i mjölk uppstod som ett slutresultat av ett lärdomsprov av laboratoriemästare Soili Nikonen som arbetar på Eviras forskningsenhet för kemi och toxikologi. Vid valideringen av metoden säkerställs att de resultat som metoden ger är tillförlitliga och att man känner till osäkerheten i resultaten.

Laboratoriet vid Eviras forskningsenhet för kemi och toxikologi har ackrediterats av  FINAS enligt standarden SFS-EN ISO/IEC 17025:2005.

I laboratoriet undersöks gödsel-, mull-, kompost-, foder- och spannmålsprov samt animaliska prov, liksom livsmedel och råvaror för livsmedel av animalisk ursprung. På proven utförs bland annat analyser av  grundsammansättning och främmande ämnen samt analyser av föreningar som uppstår vid produktion av livsmedel. Ackrediteringen gäller sedan 1994 och laboratoriets ackrediteringskod är T014.

Läs lärdomsprovet i sin helhet (på finska)
D3-vitamiinin määrittäminen maidosta LC-MS/MS-menetelmällä: menetelmän käyttöönotto ja validointi

Mer information:
laboratoriemästare Soili Nikonen, forskningsenheten för kemi och toxikologi
tfn 040 489 3431

Teman: