Nya anvisningar för ekologisk produktion kommer i januari

29.12.2008

<div>De nya ekoförordningar som träder i kraft vid årsskiftet medför inga stora förändringar i ekoproducenternas vardag. Det blir en viss lindring genom att tillståndsförfarandena blir färre. Eviras förnyade produktionsanvisningar postas till producenterna i januari. </div>

EU:s nya ekoförordningar träder i kraft från början av år 2009. Det blir inga stora förändringar i produktionskraven utan det är bara vissa detaljer som har justerats. Ändringarna i förordningarna ger vissa lättnader i odlarnas vardag, då en del av tillstånden för växt- och djurproduktion faller bort. I djurproduktionen får aktörerna tilläggstid för undantagslov som redan beviljats för gamla produktionsbyggnader.

Förordningarna medför också förändringar i förpackningspåskrifterna på ekologiskt producerade produkter. Till exempel tillsynsmyndighetens kodnummer, som är obligatoriskt på förpackningarna, förändras. De nya kodnumren publicerades i jord- och skogsbruksministeriets ekoförordning 846/2008. Förändringarna beträffande förpackningspåskrifter har en övergångstid som löper ut den 1.7.2010. Under den här tiden kan tillsynsmyndighetens gamla kodnummer användas.

Nya anvisningar om ekologisk jordbruksproduktion postas till ekoproducenterna i januari. Anvisningarna kan också laddas ned från Eviras webbplats eller beställas från Eviras import- och marknadskontrollenhet.

EU:s ekoförordningar bestämmer kraven på den ekologiska produktionen. Förordningarna tillämpas på jordbruksprodukter, livsmedel, foder och växtförökningsmaterial. I Finland stadgas om verkställande av förordningarna i jord- och skogsbruksministeriets förordning 846/2008.

Förändringarna i produktionskraven finns på Eviras webbplats
Växtproduktion och foder > Ekoproduktion > Aktuellt inom ekoövervakningen

JSM:s förordning 846/2008
http://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2008/20080142.pdf

Ytterligare information:
överinspektör Tuuli Pulkkinen, Evira, tel. 020 77 25393 (djurproduktion)
överinspektör Juha Kärkkäinen, Evira, tel. 020 77 25098 (växtproduktion)


Teman: