Nya begränsningar på över 900 gårdar i Tyskland

20.1.2011

<p>Utredningarna om hur dioxin som konstaterats i tyskt foder för livsmedelsproduktionsdjur har spritt sig till gårdarna och livsmedlen har fortsatt. Enligt resultaten av tilläggsutredningarna har de tyska myndigheterna meddelat att misstänkt foder har levererats till fler gårdar än tidigare meddelats. Tillsynsmyndigheterna har infört begränsningar på 943 nya gårdar för den tid utredningarna pågår.</p>

Foder som innehåller dioxin har inte importerats till Finland. Enligt tilläggsundersökningarna har partier av specialfoder införts till Danmark och Frankrike.

Under veckoslutet har myndigheterna också meddelat att från gårdar som har fått dioxinfoder har införts svinkött från Tyskland till Tjeckien och Polen i början av januari. Från Tyskland har också införts två partier ägg till Holland, varifrån en del har vidare levererats till Storbritannien.

Evira följer situationen via EU:s snabba larmsystem (RASFF). Europeiska kommissionen informerar om eventuella fortsatta åtgärder till medlemsstaterna.

Enligt det tyska nationella forskningsinstitutet för riskbedömning BfR:s ställningstagande orsakar de upptäckta dioxinhalterna ingen akut hälsorisk för konsumenter som förtär livsmedel, eftersom exponeringen är kortvarig. Myndigheterna har således inte gett några allmänna varningar för människor. Indragningar av produkter förutom ägg har inte hittills genomförts i Tyskland.

Dioxin - foder och livsmedel

Undersökningar av fodersäkerhet görs i Finland både av växtbaserade och animaliska foder som egenkontroll hos aktörerna inom foderbranschen och som myndighetskontroll. Dioxinundersökningarna är en del av Finlands nationella foderövervakning.

I dessa undersökningar har inte konstaterats dioxinhalter i foder som skulle överskrida gränsvärdet enligt lagstiftningen. På grund av de konstaterade dioxinfynden i tyskt foder låter Livsmedelssäkerhetsverket Evira göra tilläggsundersökningar om dioxin i foder.

Evira har inte fått information om att det till Finland skulle ha införts sådana livsmedel som misstänks ha höjda dioxinhalter. Evira låter dock också göra dioxinundersökningar av livsmedel.

Ytterligare information:
Livsmedel: Enhetschef Kyösti Siponen, tfn 050 386 8412
Foder: Enhetschef Sinikka Marmo, tfn 040 725 7239, överinspektör Tarja Root (21.1-24.1), tfn 040 572 5397
Dioxinanalyser: Enhetschef Kimmo Peltonen, tfn 040 500 2614

Ytterligare uppgifter om fallet på Europeiska kommissionen webbplats:
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/dioxin_germany_en.htm


Teman: