Nya exportmarknader för finskt svinkött

12.12.2014

<p>Nya exportmarknader för finskt svinkött har hittats i stället för Ryssland. Svinkött exporteras nu till Georgien, och export till Armenien väntar på bekräftelse av landets myndigheter. Sedan januari 2014 har svinkött inte fått exporteras från EU-området till Ryssland.&nbsp;</p>

Till Georgien har hittills 150 ton svinkött exporterats. Den här exporten startade i juli 2014. De modeller för veterinärintyg som Livsmedelssäkerhetsverket Evira har utarbetat möjliggör exporten.

”Mängden svinkött som har exporterats från Finland till Ryssland har varit så stor att man måste hitta flera nya exportländer i stället för Ryssland. Evira hjälper aktörerna att dra nytta av alternativa marknader”, säger överinspektör Joni Haapanen vid Evira.

Exporten av svinkött och så gott som alla svinköttsprodukter från EU-området till Ryssland stannade upp i januari 2014 på grund av afrikansk svinpest som upptäckts i Litauen. Förbudet mot import av svinkött har försämrat den finländska köttindustrins lönsamhet. Enligt tullens statistik exporterades cirka 5000 ton svinkött från Finland till Ryssland år 2013.

Exporträtt till Kina har ansökts

Alternativa marknader för finskt svinkött har sökts, speciellt sedan exporten till Ryssland stannade upp. Redan tidigare har exporträtt till bland annat Kina ansökts. Trots omfattande satsningar har exporträtt ännu inte fåtts.

Processen för att få rätt att exportera svinkött till Kina inleddes år 2006. Evira, jord- och skogsbruksministeriet och företagen har i samarbete gjort omfattande utredningar för de kinesiska myndigheterna. I augusti 2014 var Evira värd under kinesiska myndigheters inspektionsresa till på förhand utvalda svinslakterier och anläggningar i mjölkbranschen i Finland.

Ofta omfattande utredningar i bakgrunden

Länder utanför EU kräver att deras egna krav ska följas vid livsmedelsexport, och ofta krävs också omfattande utredningar av Evira om djursjukdomssituationen i Finland och hur tillsynen fungerar. Dessutom utarbetar Evira landspecifika veterinärintyg enligt exportländernas krav.

Det är omöjligt att exportera produkter av animaliskt ursprung eller levande djur utan adekvata veterinärintyg. I intygen garanteras att produkterna av animaliskt ursprung eller de levande djuren är säkra och att djuren är friska.

Mer information:
överinspektör Joni Haapanen, tfn 050 400 8341

Teman: