Nya förekomster av koloradoskalbaggar har hittats

27.7.2012

<br /> <br />

Hittills har sex förekomster av koloradoskalbaggar hittats. Livsmedelssäkerhetsverket Evira betonar att det fortfarande är synnerligen viktigt att både yrkes- och husbehovsodlare på eget initiativ kontrollerar om det finns skalbaggar på potatisblasten.

De nya enskilda förekomsterna finns i Savitaipale i Södra Karelen, i Kotka i Kymmenedalen och i Salo i Egentliga Finland. De tidigare förekomsterna finns i Kangasniemi i Södra Savolax samt i Borgnäs och Vichtis i Nyland.

Förekomsterna i Nyland finns på platser där skalbaggar iakttogs i fjol, de andra är nya iakttagelser av skalbaggar som kommit i fjol och som övervintrat.

På potatisblasten kan man nu förutom fullvuxna koloradoskalbaggar hitta larver i olika stadier och grupper av ägg. Vid denhär tiden kan man också hitta puppstadier i jorden. De vuxna skalbaggarna och deras larver äter till en början hål i potatisblasten. Mest förstörelse orsakar larverna, då de förekommer i stort antal och äter upp bladen nästan helt. Sådana larvhärdar och deras ätspår kan lätt upptäckas i bestånden.

I sommar finns det exceptionellt mycket nyckelpigor i naturen, också på potatisblasten. Nyckelpigans puppstadium påminner något om koloradoskalbaggens, men den är fäst vid potatisbladet och rör sig inte alls. På Eviras webbplats finns också bilder av nyckelpigor i olika stadier för att underlätta identifieringen.

En fullvuxen skalbagge är ungefär en centimeter lång med 10 svarta längsgående ränder på den gula ryggen. Skalbaggens mannagrynsstora, gulorangefärgade ägg finns i täta grupper på undersidan av bladen. De nykläckta larverna är cirka 1-2 millimeter långa och ganska mörka. Larverna växer snabbt och den välvda ryggen blir snart orangeröd. Nedtill på vardera sidan av mellankroppen har larven två rader med svarta prickar. En fullvuxen larv är drygt en centimeter lång.

Observationer och misstankar ska anmälas till Eviras telefon för observationsanmälningar. Under samtalet ger Evira vid behov anvisningar om vad man ska göra. För inspektionerna svarar Eviras och ELY-centralernas inspektörer. Eviras inspektörer utför också bekämpningsåtgärder på förekomstplatsen. Man ska inte själv börja bekämpa skalbaggarna, eftersom det kan leda till att de sprider sig till ett större område. Inspektionerna och bekämpningen är avgiftsfria för odlarna.

Jourtelefon för anmälan av observationer är 040 801 4407 (kl. 9-20, även under veckosluten).

Mera information och bilder av koloradoskalbaggar och förekomstplatser samt anvisningar om hur man granskar blasten och vad man ska göra vid fynd finns på Eviras webbplats: www.evira.fi/koloradoskalbagge

Mera information:
Överinspektör Sari Haikola, enheten för växthälsa, puh. 040 687 6641



Teman: