Nya förordningar om tillsatser, aromer och enzymer i livsmedel

9.1.2009

<div>Nya EG-förordningar har getts om tillsatser, aromer och enzymer i livsmedel och de träder i kraft 20.1.2009. Förutom dessa har det också getts en särskild förordning om det tillvägagångssätt som ska följas då dessa ämnen godkänns för användning.</div>

Den nya tillsatsförordningen ersätter de nuvarande fyra författningarna om tillsatser. De nuvarande författningarnas bilagor om användning av de olika ämnena förblir dock i kraft. Den nya aromförordningen ersätter den aromförordning (522/1992) som gavs 1992. Det kommer också att göras upp en förteckning över aromämnen för gemenskapen, då säkerhetsbedömningarna av alla de cirka 2800 aromämnen som för närvarande används är slutförda. Det här uppskattas ta ytterligare ett par år. Det har inte tidigare funnits några särskilda bestämmelser om enzymer som används vid tillverkning av livsmedel. Den nya förordningen anger på vilka villkor enzymer kan användas i livsmedel. Det kommer också att göras upp en förteckning över enzymer som är godkända att använda. Det kommer dock att ta flera år att göra upp den förteckningen.

Mera information finns på Eviras webbplats (på finska):
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/lains____d__nt__/lis__ainelains____d__nt__/elintarvikkeiden_lisaaineista_on_annettu_uusi_asetus/

Ytterligare information: överinspektör Taina Rautio, tel. 020 77 24289.
Teman: