Nya möjligheter inom arsenalanytik

4.7.2011

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Eviras Forskningsenhet för kemi och toxikologi har utvecklat en metod för att avskilja och analysera olika föreningar av arsen i ris.</p>

Med hjälp av den nya metoden är det möjligt att avskilja och analysera fem arsenföreningar som förekommer allmänt i livsmedel: de oorganiska arsenföreningarna arsenit och arsenat samt tre organiska arsenföreningar.

Skadligast för hälsan av de olika arsenföreningarna är oorganiska arsenit och arsenat. Metoden utvecklades först för ris eftersom man har upptäckt att det förekommer speciellt mycket oorganisk arsen i ris. Oorganisk arsen har konstaterats orsaka bland annat lung-, hud- och blåscancer. Enligt Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA är den så kallade säkerhetsmarginalen liten hos storkonsumenter av livsmedel som innehåller oorganisk arsen.

Den nya metoden kombinerar två anordningar

I den nya metoden kombineras en vätskekromatograf (HPLC) med hög upplösningsförmåga och en induktivt kopplad plasmamasspektrometer (ICP-MS). Dessa anordningar används i allmänhet separat i kemisk analytik.

Eviras Forskningsenhet för kemi och toxikologi är det första laboratoriet i Finland som utöver den totala arsenhalten också kan fastställa oorganisk arsen i livsmedel.

Det förekommer stora skillnader i hur toxiska olika föreningar av flera grundämnen är för människan

Arsen är en halvmetall som förekommer i små mängder i nästan alla livsmedel. Livsmedel innehåller tiotals olika arsenföreningar.

Forskningsresultat gällande halterna av oorganisk arsen i ris som saluförs i Finland publiceras senare i år.

Vi behöver mera forskningsdata om oorganisk arsen i livsmedel

Inom EU:s område tillämpas ett av WHO år 1993 fastställt gränsvärde för den totala arsenhalten i dricksvatten, 10 µg/l. Inom Europeiska unionens område existerar det inga gränsvärden för total eller oorganisk arsen i livsmedel.

Enligt olika sakkunniga, bland annat EFSA, behöver vi mera forskningsdata om oorganisk arsen i livsmedel och utsättningen för den. För närvarande är tillgången till information om halterna av oorganisk arsen i livsmedel mycket begränsad.

Innan man har samlat in en tillräcklig mängd forskningsdata är det inte möjligt att bedöma riskerna i anslutning till arsen eller fastställa eventuella gränsvärden för oorganisk arsen.

Evira vidareutvecklar analyseringen av oorganisk arsen

Evira planerar att utveckla en motsvarande metod för analys av oorganisk arsen i andra livsmedel, till exempel fisk, skaldjur och spannmål.

Fisk och skaldjur innehåller relativt mycket arsen, men i allmänhet förekommer en betydande del av denna i organiska former. Utöver ris har främst vete under de senaste tiderna lyfts fram som en källa för oorganisk arsen för människan.

Ytterligare information:
- Professor, enhetschef Kimmo Peltonen, Forskningsenheten för kemi och toxikologi, tfn 040 500 2614 (Frågor som hänför sig till livsmedelssäkerheten och arsenhalterna i livsmedel)
- Specialforskare Eija-Riitta Venäläinen, tfn 050 434 8378 (frågor som hänför sig till metoden)
- LVK Eeva-Maria Rintala, tfn 040 489 3420

Metoden utvecklades som en del av LVK Rintalas magisteravhandling.

Teman: