Nya observationer av koloradoskalbaggar i Södra och Mellersta Finland

20.7.2011

<p>Koloradoskalbaggar har hittills påträffats i sammanlagt sju potatisodlingar i Södra och Mellersta Finland. Livsmedelssäkerhetsverket Evira uppdaterar en gång om dagen informationen om förekomsten av koloradoskalbaggar på sina webbsidor.</p>

Nya förekomster av koloradoskalbaggar har i början av veckan påträffats i Sysmä i Päijänne-Tavastland, i Joutsa i Mellersta Finland, i Somero i Egentliga Finland och i Nummi-Pusula i Nyland. Alla förekomster har påträffats utgående från anmälda observationer. Bekämpningsåtgärder har inletts på fyndplatserna och Eviras inspektörer kartlägger potatisodlingarna i fyndplatsernas närhet med tanke på baggar.

Det är nu mycket viktigt att hålla ett öga på potatisåkrarna och husbehovsodlingarna med tanke på baggar i hela landet med undantag för det nordligaste Finland. Baggarna måste hinna utrotas i tid innan larverna gräver ned sig i jorden.

I potatisbeståndet kan utöver gulsvarta vuxna koloradoskalbaggar också påträffas larvstadier av olika ålder och kolonier med ägg. Larverna är mörkröda eller orangefärgade. En del av larverna kan redan hålla på med att förpuppa sig i marken, varifrån de efter puppstadiet som vuxna baggar åter söker sig upp i potatisbeståndet. Anvisningar om hur baggen identifieras finner du på Eviras webbsidor under länken nedan.

Observationer och misstankar om sådana skall anmälas till Eviras journummer: 040 801 4407 (kl. 9-20, även veckoslut).

Mer information ger:
Sektionschef Raija Valtonen, Evira, tfn 02077 25040, 040 560 2510

Förekomstläget: Evira.fi > Växter > Växtsjukdomar och skadedjur > Aktuellt > Förekomster av koloradoskalbagge
Mer information och bilder på koloradoskalbaggen:
www.evira.fi/koloradoskalbagge


Teman: