Nya öronmärken för får och getter kan beställas från Evira

2.2.2007

<div>Evira har godkänt två nya modeller öronmärken för får och getter, av vilka den ena är av aluminium och den andra av plast. Beställningar av de nya märkena tas emot från och med 5.2.2007. De nya märkena är små och lätta och lämpar sig således väl också för märkning av nyfödda djur. Märkena kunde godkännas i och med att en ny förordning från jord- och skogsbruksministeriet träder i kraft 2.2.2007. </div>

Urvalet öronmärken som Evira godkänt för får och getter består nu av fyra olika modeller, tre märken av plast och ett av aluminium, bland vilka djurhållaren kan välja den modell som bäst lämpar sig för hans behov. Texten som trycks på märkena varierar allt enligt märkets modell, men alla märken är ändå försedda med ett djurbundet EU-signum. Bägge de nu godkända typerna öronmärken är s.k. länkmodeller. Märket av aluminium har måtten 7 mm x 30 mm (vikt  2,5 g) och mikromärket av plast måtten 9 mm x 35 mm (vikt 1,8 g).

Aluminiummärket skiljer sig från plastmärkena på så sätt att det saknar s.k. kontrollnummer. I registren syns kontrollnumret också för djur som märkts med ett märke av aluminium. Kontrollnumret är ett nummer som bildats av EU-signumet och som bekräftar att identifikationen är riktig. På plastmärkena åtskiljs kontrollnumret framöver klart från EU-signumet. Evira underhandlar som bäst med märkesleverantörerna om hur ändringen skall genomföras.

De nya märkena kan från och med 5.2.2007 beställas från Eviras får- och getregisters kundservice på telefonnumret 020 77 24333 (öppet vardagar kl. 9-11), på e-postadressen lammasvuohiat-merkki.gifevira.fi eller på faxnumret 020 77 24334. Det är skäl att beakta att leveranstiden för de nya märkena till en början är 5 veckor, men att den framöver förkortas till 2-4 veckor.

Anvisningar och bilder av de godkända märkesmodellerna och den förnyade blanketten för beställning av märken finns på Eviras webbsidor:
Märkning och registrering av får och getter

Mer information ger:
Överinspektör Matleena Haapa, tfn 020 77 24211
Direktör Riitta Maijala, tfn 040 5722 897

Teman: