Nya rön om karcinogeniteten hos aspartam har publicerats

19.6.2007

<div>Italienska Ramazzini Institutet publicerade den 13 juni 2007 sina nya forskningsrön om karcinogeniteten hos aspartam. I forskningsprojektet undersöktes vilken karcinogen inverkan aspartam har på råttor då exponeringen för aspartam börjar redan under fosterstadiet.</div>

I rönen konstateras att aspartam är karcinogent redan i doser nära det nuvarande godtagbara dagliga intaget (ADI) och att dess karcinogena inverkan på råttor ökar då exponeringen börjar redan under fosterstadiet.

Denna undersökning utgör en fortsättning på en tidigare undersökning av aspartamets karcinogena inverkan som institutet publicerade resultaten av för två år sedan i juli 2005. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA publicerade sin bedömning av denna undersökning den 5 maj 2006.  I sin bedömning kom EFSA till att det utgående från undersökningen inte förelåg något behov att ändra mängden godtagbart dagligt intag (SDI-värdet) av aspartam som fastställts i tidigare säkerhetsbedömningar och som är 40 mg/kg kroppsvikt. Undersökningen ansågs inte heller ha fört fram något sådant vetenskapligt bevis, som skulle motivera en omprövning av användningen av aspartam i livsmedel.

Hur går saken vidare?

I Europeiska unionen är det Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA som har som uppgift att bedöma säkerheten hos tillsatser i livsmedel. Det är sannolikt att EFSA börjar bedöma de nu publicerade forskningsrönen. Efter att EFSA blivit färdig med sin bedömning tar Europeiska kommissionen ståndpunkt till det, om det föreligger behov att ändra reglerna för användning av aspartam.

Då EFSA:s bedömning av forskningsrönen är färdig, ger Evira vid behov rekommendationer om användningen av aspartam.

Mer information ger: överinspektör Taina Rautio, Evira, tfn 020 77 24289

Länkar:
Länk till undersökningen
Artikel om aspartam i tidningen Environmental Health Perspectives
http://www.ehponline.org/docs/2007/10271/abstract.html

Ramazzini Institutets webbsidor
http://ramazzini.it/fondazione/newsDetail.asp?id=17

EFSA:s webbsidor om aspartam
http://www.efsa.europa.eu/en/in_focus/aspartame.html

Aspartambedömningen från år 1985
http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_16.pdf

Aspartambedömningen från år 1988
http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_21.pdf

 

Teman: