Nya typbeteckningar har godkänts för gödselfabrikat

10.11.2009

<p>Förordningarna om gödselfabrikat har förnyats. De nya förordningarna ger möjlighet att marknadsföra flera nya gödselfabrikat. Nu kan biprodukten från biogasanläggningar marknadsföras som sådan under typbeteckningen rötningsrest. Förordningarna ger också möjlighet att sälja och använda aska från förbränning av spillning.</p>

Genom förordningarna har också den information som måste anges i produkternas varudeklaration samt produktkraven ändrats. Till exempel den övergångsbestämmelse som funnits om att aska till jordbruket får ha en kadmiumhalt på högst 2,5 mg Cd/kg torrsubstans ändrades till ett permanent gränsvärde. I och med förnyelsen av förordningarna omfattas nu också ogödslad och okalkad lösjord av tillsynen. Den nya typbeteckningen, tekniskt bearbetad lösjord, omfattar nu sådana jordblandningar. Också för de här produkterna måste köparen få en varudeklaration.

Läs mera om det här på
Evira.fi > Växtproduktion och foder > Gödselfabrikat > Anvisningar och meddelanden >
Nya förordningar om gödselfabrikat (pdf, 24KB)

Jord- och skogsbruksministeriets förordningar:
JSM:s förordning 19/09  om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat 12/07
JSM:s förordning 20/09 om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat 13/07


Ytterligare information:

överinspektör Arja Vuorinen, Evira, tel. 02077 25240
överinspektör Titta Suoniitty, Evira, tel. 02077 25245
överinspektör Tarja Alainen, Evira, tel. 02077 25211

 

Teman: