Nya vacciner och förnyad hälsovård för fiskar

22.3.2010

<p>Sjukdomsdiagnostik, rådgivning, den lokala veterinärens inspektionsbesök och kartläggningsprover med tanke på virus, bakterier och parasitsjukdomar utgör den centrala verksamheten inom hälsovården.</p>

Yngel- och sättfiskproduktionen ingår huvudsakligen i fiskhälsotjänsten och också matfiskodlarna har i allt högre grad velat ansluta sig till denna tjänst. Evira har som mål att även utbilda de lokala veterinärerna för fiskhälsovårdsarbetet.

Årlig utbildning
Finlands Fiskodlarförbund och Evira arrangerar årligen kursdagar för företagare och veterinärer i branschen. På fiskhälso- och företagardagarna i Jyväskylä den 25-26 mars 2010 presenteras den förnyade fiskhälsotjänsten som Evira erbjuder fiskodlarna. Verksamheten är frivillig och den kompletterar den lagstadgade tillsynen, hindrar sjukdomar från att sprida sig och förbättrar fiskarnas hälsa och välfärd.

På fiskhälso- och företagardagarna presenteras också nya vacciner. Två nya vacciner för bekämpning av flavobakterioser är på väg till Finland. Under kursdagarna får man också höra om erfarenheterna av en sjukdom som kallas yersinios och hur den förebyggs. Jyväskylä universitet presenterar nya forskningsresultat om knutsjukan som är en betydande sjukdom med tanke på sikodlingen och vildsiken. I undersökningarna som utrett parasitens kretslopp i Finland deltog också Åbo Akademi och Kuopio universitet.

Fiskhälsotjänsten fyller i år 41 år
Då man inom den övriga veterinärmedicinen ännu i slutet av 1960-talet koncentrerade sig på behandling av sjukdomsfall, började man i dåvarande Statens veterinärmedicinska anstalt (numera Evira) till fiskodlarnas hjälp utveckla ett hälsokontrollsystem, som kan betraktas som den första systematiska hälsovårdstjänsten.

Ursprungligen byggde verksamheten på anläggningarnas egen aktivitet i insändandet av prover, men med tiden kom allt fler skyldigheter för anläggningarna med i bilden. Eftersom fiskarna i anläggningarna inte kan isoleras från sin miljö annat än i undantagsfall, inverkar en enskild fiskodlingsanläggnings agerande på fiskodlarna i hela vattenområdet. I fiskhälsotjänsten har man tagit med hanteringen av sjukdomsriskerna som särskilt hänför sig till förflyttningar av fisk med tillhörande anläggningsklassificeringar och förflyttningsvillkor.

Fiskhälsotjänsten breddas att omfatta även kräftodling.

Anmälning till fiskhälso- och företagardagarna Evira » Tapahtumat » 25.-26.3.2010 Kalaterveys- ja yrittäjäpäivät

Läs mer om fisksjukdomar Djursjukdoms- och livsmedelsforskning » Djursjukdomsforskning » Fiskar och kräftor » De vanligaste fisk- och kräftsjukdomarna

Bekanta dig med Pro Kala ry:s verksamhet (på finska)

Läs mer om Suomen kalankasvattajaliitto  (på finska)

Mer information ger:
specialforskare Perttu Koski, forskningsenheten för fisk- och vilthälsa, tfn 040 569 4541,
perttu.koski at-merkki-kapea.gifevira.fi
forskare Kirsti Pekkanen, forskningsenheten för fisk- och vilthälsa, tfn 050 439 2788,
kirsti.pekkanen at-merkki-kapea.gifevira.fi

 

Teman: