Nya växtsorter i den nationella Växtsortlistan

25.3.2009

<div>Växtsortnämnden har beslutat godkänna 25 nya växtsorter att införas i den nationella Växtsortlistan för år 2009. Sorterna tas samtidigt med i EU:s gemensamma växtsortlista. Behandlingen av de ansökningar som kommer in till nämnden överfördes i fjol till Evira, och nämndens sekreterare samt en av de ordinarie medlemmarna är anställd av Evira.</div>

Växtsortnämnden är ett organ som utnämnts av JSM och som fattar beslut om växtsorter. Förutom att nämnden upprätthåller Växtsortlistan beviljar den bland annat också nationella växtförädlarrätter. Nämndens medlemmar representerar olika aktörer i livsmedelskedjan från producenter till miljöorganisationer.

En central motivering för godkännande att upptas i den nationella sortlistan är sortens odlingsvärde. Före godkännande måste sorten genomgå 2–3 officiella tester som ska utreda sortens odlingsvärde. Det finns flera olika tester på olika odlingsområden. På basis av resultaten bedömer nämnden sortens nyhetsvärde och lämplighet för finländska odlingsförhållanden.

Av rågsorterna godkändes två sorter av höstråg (Evolo, Reetta) och två vårsorter (Arantes, Rogo) för sortlistan. Av höstsorterna är Evolo en tysk hybridsort och den inhemska Reetta är traditionell populationsråg. Vårsorterna är populationsråg och kommer från Tyskland. Odlingsarealen av vårråg har under de två senaste åren varit ungefär en tredjedel av den totala rågarealen. I sortlistan har det hittills funnits bara en sort, vilket innebär att sortimentet nu utökas avsevärt.

Av vårvete godkändes fyra sorter för listan, två inhemska (Wellamo, Wanamo), en norsk (Demonstrant) och en svensk (Puntari). Sorterna Wellamo, Wanamo och Demonstrant är till sin kvalitet kvarnvete. Puntari är en senare sort som också lämpar sig för foderproduktion.

Sammanlagt nio kornsorter godkändes för listan. I år var bara en av sorterna flerradig, den inhemska Eerik. Av de tvåradiga kornsorterna är största delen maltkvalitet. Av dem kommer Conchita, JB Maltasia och Streif från Tyskland och Amber från Sverige. Inhemska sorter av malttyp är Harbinger och Rambler. Andra tvåradiga nya kornsorter är tyska Eliseta och danska Fairytail.

Alla de nya havresorterna kommer i år från en inhemsk förädlare. De nya havresorterna är Akseli, Sofiina och Steinar. Akseli och Sofiina är tidiga sorter, Steinar är medelsen. Alla havresorterna har vitt skal.

Den nya vårrybssorten i Växtsortlistan är inhemska Cordelia. Två sorter av vårraps godkändes, Campino och hybridsorten Trapper. Båda rapssorterna är tyska.

Nya vallväxtsorter är de svenska sorterna SW Torun-rödklöver och Tryggve-timotej.

Växtsortnämnden beslutar också om att en sort kan införas som maltkorn i Växtsortlistan. Förslag på detta ges av Bryggerilaboratorium Ab:s maltkornskommitté. I år föreslog kommittén att sorten NFC Tipple av engelskt ursprung ska upptas som maltkorn, vilket godkändes i nämnden.

Nämndens beslut kommer i fortsättningen att publiceras som Eviras ”Meddelanden från Växtsortnämnden”. Meddelandet utkommer, beroende på antalet ärenden som ska behandlas, några gånger om året via Eviras webbplats.


Ytterligare information
Överinspektör Tapio Lahti, Evira, tel. 0400 640 881


Teman: