Nytt system för respons om öronmärken för nötkreatur

20.1.2012

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira godkänner officiella märkesmodeller utifrån märkesleverantörernas ansökningar. Lagen om ett system för identifiering av djur som trädde i kraft i maj 2010 har gjort det möjligt att ta i användning olika leverantörers och tillverkares olika märkesmodeller på nötkreatur. För närvarande är flera märkesmodeller av tre märkesleverantörer godkända. Av de olika modellerna kan djurhållare välja de öronmärken som bäst passar för deras behov.</p>

Användningen av elektroniska öronmärken har stadigt ökat. Elektroniska märken är praktiska särskilt på köttboskapsgårdar. En del slakterier betalar extra för köttet, om nötkreaturet är märkt också med ett elektroniskt märke. Elektroniska märken är inte obligatoriska. Nötkreaturet ska utöver med ett elektroniskt märke också alltid vara märkt med ett traditionellt märke.

Systemet för beställning av öronmärken för nötkreatur ska förbättras i februari så att det blir möjligt att beställa flera leverantörers märken med samma veckobeställning. Samtidigt förnyas den programvara som underhålls av Suomen Maatalouden Laskentakeskus. Det uppdaterade programmet innehåller produktbilder som gör det lättare at välja märkesmodell.

Efter att Evira har godkänt märkena är producenterna av öronmärken ansvariga för kvaliteten hos de märken som de levererar. I syfte att upprätthålla kvaliteten samlar Evira in producentrespons via det nya elektroniska responssystemet från början av 2012. Det går snabbt och enkelt att svara på det elektroniska responssystemet. Respons kan lämnas också per telefon till nötkreatursregistrets kundservice. Respons från användarna är mycket viktig eftersom myndigheterna utifrån den kan följa med eventuella kvalitetsproblem i anslutning till användningen av märkena i Finland.

Länken på respons för om öronmärken för nötkreatur:
http://www.webropol.com/P.aspx?id=594987&cid=19287822

Enkäten finns också på första sidan av Eviras webbplats, under Genvägar (www.evira.fi).

Ytterligare information:
Pia Vilen, planerare tfn 0400 284 737, pia.vilen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
Anssi Welling, överinspektör tfn 040 489 3361, anssi.welling at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Teman: